FØR
EFTER

Skagen Fyr


Bygherre/ordregiver: Realdania Byg

Bygningsarkitekt: Elgaard Architecture A/S

Ydelser: Programmering, Skitsering, myndighedsprojekt, lokalplan, projektering, udbud, tilsyn

Status: I udbud

Areal: 10.000 M²

Anlægssum landskab: 1.6 mio. DKK


Skagen Fyr har en unik og betydningsbærende historie og placering i Danmark. Grenen har været pejlemærke for fugle, mennesker og skibe i mands minde, og er det fortsat. Skagen Fyr skal nu omdannes til et center for fugleobservation og fugletræk, hvor viden om fugle udforskes og formidles. Selve fyranlægget skal bevares som en del af den bebyggede kulturarv i form af en gennemgribende restaurering af bygningerne.

Landskabet har en afgørende betydning for oplevelsen af fyret. Den storståede, barske natur er et vilkår og en smuk kontrast til fyranlæggets arkitektur, og det er væsentligt at denne kontrast bevares.

Landskabsprojektet omkring Skagen Fyr tager udgangspunkt i dette, og hensigten er at opnå den bedst mulige sammenhæng og gensidig respekt mellem bygninger og landskab.

Det opnås ved at flytte ankomsten og parkeringspladsen, så der skabes en bedre, integreret og korrekt ankomst til bygningskomplekset. Ved at flytte ankomsten understreges det stærke møde mellem fyr og landskab.

Øvrige tiltag er et generelt løft i bygningernes nære omgivelser herunder et nyt granitbelagt gårdrum til ophold, mødested og udendørs udstillinger.

FØR
EFTER
FØR
EFTER