Skødstrup Kirkegård


Bygherre/ordregiver: Skødstrup Menighedsråd

Skulptur: Billedkunstner Erik Heide

Status: Realiseret 1995


Helhedsplan for den eksisterende Skødstrup Kirkegård, nyt kirkegårdsafsnit, forplads og præstegårdshave.

Den gamle Skødstrup Kirkegård var til dels omsluttet af et stendige bevokset med efeu og en række klippede lind uden for stendiget. Stendiget og rækken af klippede lind blev videreført således, at den gamle kirkegård nu fremstår som et afsluttet hele. Restaureringen af den gamle Skødstrup Kirkegård er udført med så få ændringer af den eksisterende struktur som muligt.

Det nye kirkegårdsafsnits hovedidé bygger på et centralt åbent græsrum, der forbinder den gamle kirkegård med landskabet. Rummets vægge er gravrum omkranset af 170 cm høje bøgehække. Det store græsrum fungerer som fællesgravplads, og kranse nedlægges ved en skulptur af billedhuggeren Erik Heide. Skulpturen accentuerer rummet og skaber overgang mellem den nye og den gamle kirkegård. Kirkeplads, præstebolig og sognegård sammenbindes af massiver af bøg, som skaber rum og form. Præstegårdshaven er restaureret stilfærdigt.