Skov ved Dansk Wilton


Bygherre/ordregiver: Dansk Wilton A/S

Anlægsgartner: Skibbild Anlægsgartner A/S

Status: Realiseret 2014

Areal: 15000 m2

Anlægssum landskab: 1 mio. DKK


Skoven ved Dansk Wilton er placeret ved Birkcenterpark og indskriver sig i en fornem sammenhæng med C. Th. Sørensens Angli og de Geometriske Haver, Cronhammers Eleia, Steven Holls Heart. Landskabsarkitekten Sv. I. Anderson og arkitekter som C.F. Møller, Utzen, og Henning Larsen er også repræsenteret i Birk.

Der har derfor været med stor glæde, at Schønherr har fået muligheden for i samarbejde med virksomheden Dansk Wilton A/S at sætte et aftryk på dette helt særlige landskab, hvor den frie kunst, have- og bygningskunst, samt det lokale driftige erhvervsliv er vævet sammen på forbilledlig vis.

Initiativet kom fra Dansk Wilton A/S og opgaven var: Tegn en skov, som erstatning for den eksisterende skov, der er faldet i storm. Skovarealet ligger på en bakkeskråning i den sydvestlige del af Birk og det grænser op til Kunstmuseet Heart.

Det var ikke svært at lade sig overbevise om, at den ydre form på skoven skulle være en præcis rund geometri. Så stor som mulig på det areal, som var til rådighed. En negativ form til C. Th. Sørensens lysninger. Der vil således opstå et konvekst skovbryn, hvor omkring man har mulighed for at panorere de komplekse omgivelser og horisonten 360 grader rundt.

Resultatet blev en rund skov på 110 meter, placeret på et vandret plateau, som skyder sig ind og ud i det eksisterende sydvendte bakkedrag. Skovens indre struktureres af en kilometer lang sti formet som et labyrintisk forløb, hvor stien løber kontinuerligt uden blinde ender. Bevægelsen er cirkulær og bevæger sig ind mod centrum og ud igen. Yderst løber stien over i sig selv, for derefter at gentage sig selv. Man kommer in på det labyrintiske forløb på en spang som er placeret hvor skovens vandrette cirkulære plateau møder den skrånende bakke.

Selve skoven plantes på et terrænrelief formet af stiens cirkulære forløb, hvor stien løber øverst og skoven plantes i cirkulære rækker i lavningerne mellem stierne. Lavningerne mellem stierne fungerer samtidig som nedsivning for det regnvand som afledes for virksomheden enorme tag. I perioder vil lavningerne og dermed stiforløbet blive fremhævet af stående vandspejl. Denne klimatekniske egenskab har været bestemmende for plantevalget som er en blandig af stilkeg og Rødel der klarer at stå periodisk under vand. Skovens kant vil være en 4-5 meter præcis klippet kant af hvidtjørn som overgros af stilkegen.

Tak til Dansk Wilton for tilliden. Projekt er nu under videre udvikling og det forventes at projektet igangsættes i 2013 og at det realiseres langsomt over de næste 100 år ved skovens hjælp.


Selve skoven plantes på et terrænrelief formet af stiens cirkulære forløb, hvor stien løber øverst og skoven plantes i cirkulære rækker i lavningerne mellem stierne