SKOVSHOVED HAVN


Bygherre/ordregiver: Gentofte Kommune

Bygningsarkitekt: Holscher Arkitekter

Ingeniør: Grontmij | Carl Bro

Rådgiver: Hausenberg rådgiver

Status: 2008 konkurrence, parallelopdrag

Areal: 90.000 m²


Konkurrencens mål er at sammenbinde Skovshoved Havn og Skovshoved by, således de kan berige hinanden i fremtiden og opbygge en sammenhæng mellem de to delområder- på tværs af den trafikerede Kystvejen.

Teamets forslag er centreret omkring to overordnede ideer.

  • For det første at forbinde havn og by med en kanal, der skaber en stærk og oplevelsesrig forbindelse for blød trafik.
  • For det andet, at havnen skal udvides, med udgangspunkt i det eksisterende formsprog, som de nuværende moler har.

Mens molerne samler havnen i ét stort kontekstuelt rum, vil havnen indadtil blive opløst i en rigdom af mindre rum. Dette sker i selve havnebassinet, hvor den store vandflade brydes to steder; Dels af den eksisterende nordlige pier, dels af serieforbundne øer, der ligger i forbindelse med kanalen, hvor den sydlige pier ligger i dag.

Resultatet er en havn, hvor den ydre smukke form og roen i den indre havn er fastholdt samtidig med, at der er plads til flere både og en lang række nye aktiviteter.

Livet i havnen og byen vil oppebæres af af syv forskellige kvarterer og pladser, der har hver deres aktivitetsmæssige profil. Socialt betyder det, at havnen vil få et mangefacetteret liv året rundt, hvor sejlsporten fortsat vil være den bærende aktivitet.

Der udarbejdes også tilslutninger til Kystvejen i form af to små strandparker. Den nordlige strandpark får en aktiv og dynamisk karakter med sport og leg, mens den sydlige får et mere stilfærdigt og roligt præg med badning og afslapning.

Strandparkerne er afgrænset mod vejen af en takshæk, der definerer arealerne og orienterer dem mod havet.

Skovshoved bliver ét sted til Skovshoveds beboere, sejlerne og de mange, som har lyst til at kigge forbi. Et sted man sejler, ror og padler, bader og soler, spiser god mad og drikker en øl. Et sted man har lyst til at gå en tur for at se på både og mennesker. Et sted man gerne vil vende tilbage til.