Bygherre/ordregiver: Struer Kommune

Bygherrerådgivere: COWI

Ingeniør: Viggo Madsen

Øvrige samarbejdsparter: Realdania

Entreprenør: M. J. Ericsson

Status: Realiseret 2018

Areal: 9.000 m²

Samlet anlægssum: 18.5 mio. DKK


I kraft af sin placering direkte ved Limfjorden er Struer en ganske særlig by: En by med store potentialer – og store problemstillinger.

Fremtidens forventede forøgelse af både stormfloder og skybrud truer byens centrum, der er afskåret fra havnen og fjorden af både mentale og fysiske barrierer, men ikke afskåret fra vandets indtrængen.

Formålet med Struer Havn + By er at genskabe en stærk forbindelse mellem bymidten og de smukke havnearealer – der i alt for høj grad lever deres eget liv, uafhængigt af byen. Med en stormflodssikring, der visuelt kobler sig til jernbanetracéets markante buer, kontrollerer vi vandets indvirkning på byen samtidig med at vi trækker byen ned til vandet. I en kombination af tre lave kanter placeret mellem Brobuerne og havnen og udvalgte mindre mobile sikringssteder skaber vi et sted, en destination for både ophold og stormflodssikkerhed.

Vi ønsker at Byens Plads ved havnen igen bliver byens vigtigste plads og det naturlige mødested, hvor byens liv kan udfolde sig – både til hverdag og ved særlige begivenheder. Bylivet flyder som vandet ad forskellige veje igennem Brobuerne ned mod havnen.

Stormflodssikringen sikrer byen og indgår naturligt i havnearealets udformning. Den holder vandet ude fra den stigende vandstand i Limfjorden og skaber samtidig unikke opholdsarealer på og omkring sig.

Brobuerne på den centrale del af havnen er både proppen der holder stormflodsvandet ude og samtidigt lader skybrudsvandet løbe igennem sig, som en si.

Smukke indrammede kig gennem buerne til vandet fører Struerboerne mod havnen.

Stormflodskanten lægger sig på den nordlige side af brobuerne og skærmer mod en eventuel stormflod fra havnen samtidig med at den skaber en pladsdannelse tæt på vandet. Man kan derfor være tæt på vandet og havnen og alligevel bag stormflodsmuren, der altså sikrer bymidten mod oversvømmelser på en enkel og smuk vis uden at afskære byen fra vandet.

Byen bliver et delta, hvorigennem livet trækkes ned til fjorden og havnen og vandet bliver igen en synlig og aktiv del af byens liv. Bylivet forlænges via gode opholdssteder ved og omkring havnen.


 

Brobuerne på den centrale del af havnen er både proppen der holder stormflodsvandet ude og samtidigt lader skybrudsvandet løbe igennem sig, som en si
Foto: Struer Kommune