Bygherre/ordregiver: Østjysk Bolig

Bygherrerådgivere: Bascon

Bygningsarkitekt: Pluskontoret

Ingeniør: Moe

Øvrige samarbejdsparter: JCN Boligbyg, ÅF Lighting

Entreprenør: Dan Jord

Status: Totalrådgivningskonkurrence 2016

Areal: ca 160.000 M²

Anlægssum Landskab: 85.750.000 DKK


Tryghedsrenoveringen af Bispehaven er første skridt i en langsigtet omdannelse af Bispehaven med det overordnede mål at omdanne det udsatte boligområde til et attraktivt bykvarter.

Projektet involverer en helhedsplan og en totalentreprise, der dækker omdannelse af alle udearealer, facaderenovering, eksisterende bebyggelse, renovering af indgangspartier og etablering af et fælleshus.

Som en grundstrategi har dette forslag sin opmærksomhed på, at skabe en ny kvartersbaseret sammenhæng i området med plads til diversitet og forskelligheder. Det grønne bliver generator for en opgradering af hele området både i forhold til tryghed og til oplevelser. Vi introducerer en tæt, ’mønstret’ bund, der med nye retninger kan udfordre den monotone modernistiske helhedsplan. Denne tæppebund skaber nye rumlige oplevelser, der alle sigter mod en nedbrydning af den store skala til nogle størrelser, som baserer sig på menneskets mål.

Der introduceres nye identiteter til de enkelte kvarterer igennem en helhedsplanløsning, hvor diverse aktiviteter og et nyt fælleshus samles i 4 ’magneter’, der vil lokke både beboere og naboer til, så nye sociale sammenhænge kan opstå.

Alle gårdrummene får nye identiteter som aktive rum i stedet for passive mellemrum. Disse identiteter skabes både igennem aktiviteter og materiale- og beplantningsløsninger. Nye opholdsområder introduceres: havelodder, kolonihaver, fællesspisning, urtehaver og andre lignende udadrettede tiltag, der giver beboerne lyst til at trække ud i det store fællesskab.