Varde bymidte


Bygherre/ordregiver: Varde Kommune

Ingeniør: Johansen og Kalstrup

Status: Under projektering

Areal: 4000 M²

Anlægssum landskab: 9.0 mio. dkk


Den intakte gadestruktur og sammenhængende bebyggelsesstruktur i Varde midtby er en helt særlig kvalitet for byen.

Dette projekt understøtter denne kvalitet med en gennemgående belægningsløsning, ”Byens Gulv”, der definerer og sammenbinder gader og pladser.

Byens Gulv består af små chaussesten i varierende størrelser, kaldet ”flækker”. Flækkerne danner en tæt sammenhængende belægning langs alle bygninger. Samtidig dannes en stærk befæstelse, der sikrer tilgængelighed for alle i byen.

Kørearealet i gaderne er belagt med brugte brosten.

Ved bymidtens mindre pladsdannelser blandes flækker og brostensformater. Gadernes møder er krydsningspunkter med hævede flader til både biler og fodgængere. Brosten imellem flækkerne er nye og med en plan overflade, så hver enkelt plads danner en helhed, hvor flækker og brostensformater flettes sammen.

Hver plads bearbejdes, så det enkelte steds særlige karakter kommer til udtryk i belægningmotivet.

Det særlige ved at anvende flækker i Varde er, at stenenes størrelse og variation passer til byens gadestruktur, varme farver, arkitektur og skala. En belægning der signalerer en høj kvalitet med respekt for det eksisterende på nutidige præmisser.

Varde bymidte