Foto: Jens Lindhe
Foto: ABC Luftfoto
Foto: Jens Lindhe

Vejle Rensningsanlæg


Bygherre/ordregiver: Vejle Kommune

Kunstner: Ingvar Cronhammar

Ingeniør: Hasserigsgaard

Status: Realiseret 2009

Areal: 22.000 m2


Vejle rensningsanlæg ligger centralt placeret i det urbane landskab, som er omgivet af et stærkt trafikeret baneanlæg imod syd og vest, og en lige så stærkt befærdet vejføring mod øst. Mod nord er grænsen Vejle å, som har en stiføring, der forbinder bykernen med fjorden.

Projektet består af to elementer; Et levende poppelhegn og en landskabsinstallation.

Poppelhegnet omkranser rensningsanlægget og danner et stærkt landskabsornament.

Landskabsinstallationen er placeret i rummet mellem Toldbodvej, poppelhegnet og åen. Installationen består af en cirkulær, grønmalet betonplint. På plinten er placeret syv 12.5 meter høje stålpopler, to stålgelændere samt et nedfældet lysdisplay, der viser et uendeligt digt skabt af digteren Peter Laugesen. Plinten gennemskæres asymmetrisk af en lille bæk, og installationen søger overordnet set at give plads til øjeblikket.


 

Foto: Jens Lindhe
Foto: Jens Lindhe
Foto: Jens Lindhe
Foto: Jens Lindhe