VIBEHOLM BUSINESS PARK


Bygherre: Oskar Jensen Gruppen

Bygningsarkitekt: Hartkorn, Hvidt & Mølgaard, Mangor & Nagel, m.fl.

Status: Masterplan 2008

Areal: 100.000 m2


Vibeholm Business Park er Københavnsområdets nye forretningsmetropol beliggende ved skæringen mellem Roskildevej og Motorring 3. Områdets karakter og identitet udvikles i mellemrummene mellem bygningerne i kraft af en samlende, enkel og fleksibel Masterplan for uderum, som kan tåle at der både rekreeres og parkeres.

Vibeholm Business Park udlægges som fodgængerzone med begrænset kørsel. Parkering placeres fortrinsvis under terræn. Herved opnås en åben flade hvorpå en række enkle elementer med klar signalværdi skaber sammenhæng og giver området en helt ny og karakteristisk identitet.

Materialerne som anvendes er en viderebearbejdning af områdets eksisterende – sort asfalt, hvid vejmarkering og varieret beplantning.