Viby Stationsplads


Bygherre/ordregiver: Roskilde Kommune

Ingeniør: Andersen & Grønlund ApS

Status: I udbud

Areal: 1.350 m²

Anlægssum landskab: 2.67 mio. DKK


Viby Stationsplads er forskønnelse af bymidten i Viby Sj., koncentreret om en stationsplads og et bytorv. Projektet har et begrænset anlægsbudget på 2,5 mio. kr. og opgaven/udfordringen har været at give byrummene så meget kvalitet og løft for pengene som muligt. Bygherre var begejstret for tegnestuens projekt for KU Life på Rolighedsvej og det har været afsæt for løsningen.

Forskønnelsen består af få og genkendelige elementer til at skabe sammenhæng i bymidten og til supplement af de to byrums eksisterende kvaliteter. Elementerne til indbygning består af asketræer i rækker á 4 stk., femkantede siddeplinte og store fliser i lys beton samt master med spotbelysning.

Plinte og fliser leveres af Aarhus Cementvarefabrik. Udgiften til plintene er holdt så lav som muligt ved at størrelser og antal er optimeret i forhold til processerne i afstøbningen. Elementerne er tegnet til opgaven og vil give den lille stationsby Viby et unikt og fleksibelt byrumsmøbel som kan flyttes, samles og suppleres i det omfang bymidten fremover udvikler sig.

Der sættes/lægges i alt 75 plinte og fliser, etableres 3 asketrærækker med rodvenlig kassetteopbygning samt opstilles 6 master med spotbelysning.