Schønherr vinder opgave om supercykelsti i København

Schønherr vinder opgave om supercykelsti i København

Schønherr har vundet udbuddet om Københavnerruten, der er en supercykelsti, som skal gøre det nemmere for cyklisterne i hovedstadsområdet at komme fra centrum og helt ud til femøren – eller omvendt.

I samarbejde med ingeniørfirmaerne Andersen & Grønlund og Via Trafik, skal Schønherr være hovedrådgiver bag den næsten 12 kilometer lange cykelsti, der kommer til at løbe gennem hovedstaden.

dadsda

Credit: Supercykelstier Region Hovedstaden.

Cykelruten skal sikre en sammenhængende strækning, der giver tryghed og god fremkommelighed for cyklister på hele strækningen. Det skal ske ved jævn belægning og vedligeholdelse, i form af rydning af sne og blade. Stien vil blive rettet mod cyklisternes behov, derfor vil der flere steder på ruten være cykelpumper og fodhvilere tilgængelige.

– Det er især positivt, at vi får fat i helt nye cyklister. Når pendlerne går fra bilen til cyklen, får vi mindre trængsel og mindre forurening, samtidig med at sundhedstilstanden forbedres. Så det er en rigtig god løsning, et kinderæg kan man sige. Og at supercykelstierne har en effekt, giver os et rigtig godt argument over for kommunerne til at få finansieret og bygget alle 28 ruter i regionen, siger formanden for miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden, Jens Mandrup (SF).

Københavnerruten, der er én blandt 28 planlagte cykelstier i hovedstadsregionen, er lagt så den kommer til at forbinde knudepunkter som boligområder, institutioner og industriområder. Det skal give flere lyst til at tage cyklen og lade bilen stå hjemme, så trængslen på storbyens veje bliver mindsket.

Det er 22 kommuner og Region Hovedstaden der har samarbejdet om at udarbejde et regionalt dækkende net af supercykelstier i hovedstadsregionen. Målet for Københavnerruten er en vækst i mængden af cykelpendlere på omkring 10 procent, svarende til 600.000 flere cykelture om året.

Københavnerruten, der forventes færdig i 2017, kommer til at løbe gennem det indre København via Amagerbanens nedlagte banetracé frem til Femøren Station på Hedegaardsvej. Stien bliver 11,5 kilometer lang.

Du kan læse mere om supercykelstierne her

supercykelstier

Credit: Supercykelstier Region Hovedstaden.

Scroll To Top