Ny jernbane over Vejle Fjord

Ny jernbane over Vejle Fjord

I forbindelse med regeringens vision om en timemodel for det danske jernbanenet, skal der laves en VVM-undersøgelse for en ny jernbanebro over Vejle Fjord. Schønherr er med i arbejdet.

Timemodellen er en politisk aftale fra 2013, som indebærer, at rejsetiden i tog mellem de større danske byer København, Odense, Aarhus og Aalborg bliver reduceret til én time.

Planens virkeliggørelse forudsætter en række optimeringer af det danske jernbanenet, herunder forbedringer af de eksisterende strækninger – og anlæg af enkelte nye.

I den forbindelse skal der laves en VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for en ny jernbanebro over Vejle Fjord, omkring 7 kilometer øst for den nuværende Vejlefjordbro.

Schønherr står her for landskabsanalyse og vurdering af de landskabelige, rumlige og visuelle konsekvenser i forbindelse med opførelsen af det nye bro- og baneanlæg.

I vurderingen vil der blive redegjort for anlæggets udformning, terrænmodellering, beplantning, støjafskærmning, tilstødende vejanlæg, broer og andre bygværker.

For at opnå en fyldestgørende vurdering skal der udarbejdes en række visualiseringer og et skitseprojekt for hver af de udvalgte linjeføringsmuligheder.

Scroll To Top