Succesfuldt stormøde på Aarhus Teater

Succesfuldt stormøde på Aarhus Teater

Torsdag den 5. marts var der inviteret til stormøde om Bispetorvet på Aarhus Teater. Her kunne alle byens idémagere, ildsjæle og almindeligt interesserede borgere byde ind med idéer og forslag til fremtidens udformning af det historiske torv, mens de fik vist processen på Schønherrs skitseringsmodel.

Tidligere på ugen blev sløret løftet for fremtidens Bispetorv, og i går fik de fremmødte borgere og journalister mulighed for at give deres besyv med i udtænkningen af det store projekt.

Aarhus Teater var vært for arrangementet og husets næststørste scene, Scala, dannede rammen om stormødet. Et møde der havde stadsarkitekt Stephen Willacy, Have Kommunikations indehaver Christian Have, Aarhus Teaters direktør Henning Kærsgaard og Schønherrs Rikke Juul Gram som talere.

Til stormødet havde Schønherr medbragt modellen af Bispetorvet og dets omgivelser i størrelsesforholdet 1:100. Skitseringsværktøjet gav de fremmødte mulighed for at se Bispetorvet udvikle sig for øjnene af dem.

Mens byrumstransformationer gradvist udspillede sig på modellen, blev processen fulgt nøje af et videokamera. Det gav salens gæster mulighed for at følge ændringerne af fremtidens Bispetorv på en storskærm installeret på scenen.

Se foto fra stormødet ved at klikke her

Efter præsentationen af modellen og Christian Haves gennemgang af mulige aktivitetsgivende parametre og bud på arrangementer, var det de fremmødtes tur til at byde ind med kommentarer.

Her var salen generelt præget af en positiv konsensus og en glæde over det arbejde, der er igangsat. Særligt blev vigtigheden af en administrativ styring af de fremtidige aktiviteter understreget, men også vigtigheden af at gøre det nemt for både store, mindre og små foreninger at lave aktiviteter på pladsen.

Samtidig satte flere fremmødte fokus på det kulturhistoriske, og på at pladsen også skal have luft til at rumme hverdagen efter de planlagte arrangementer.

Aarhus Teater har indgået et samarbejde med Have Kommunikation og derved startet processen omkring en eventkalender for pladsen. I den sammenhæng indbød teateret byens borgere til at deltage i to workshops, så alle ideer til rummets udfoldelsesmuligheder kan bringes til orde.

Schønherr vil i fremtiden omdanne Bispetorvet til et midlertidigt eksperiment i fuld skala. Et 1:1 eksperiment som kan blive justeret og tilpasset i forhold til både mønstre og aktiviteter.

bispetorv

Scroll To Top