SOM DET BLÅ: Arbejder af Schønherr

SOM DET BLÅ: Arbejder af Schønherr

I slutningen af august viste Arkitektskolen Aarhus udstillingen Som Det Blå i anledning af Aarhus Festuge 2015.

Udstillingen viser en række store fotografier af Schønherrs landskabsarkitektoniske arbejder, eksempelvis genskabelsen af Brede Allé og Parterret i Fredensborg Slotshave, De store porte på Vestre Kirkegård i København og Ribe Domkirkeplads. Torben Schønherr, der i dag er seniorpartner i Schønherr A/S, har gennem sin lange karriere sammen med tegnestuens medarbejdere skabt enkle og poetiske rum med inspiration fra blandt andet litteratur, galakser, billedkunst og religion. ”Jeg er meget glad for, at arkitektskolen valgte at vise udstillingen. Det er dejligt at interessen for den er så stor,” siger Torben Schønherr.

Som Det Blå har tidligere været udstillet på Fuglsang Kunstmuseum samt på Ribe Kunstmuseum i anledning af renoveringen af Ribe Domkirkeplads. Udstillingen afslører hvor meget landskabsarkitekturen betyder for vores oplevelse af omgivelserne, skriver Ribe Kunstmuseum rosende. Om landskabsarkitekturen siger Torben Schønherr selv:
”Overordnet minder landskabsarkitekturen én om, at der er noget, der er før én selv, og får én til at se sin egen ubetydelighed i det lange forløb.”

Udstillingen giver indblik i en verden af steder, som man nok kender og færdes i, men som man måske ikke forestillede sig var udtænkt af en landskabsarkitekt og en tegnestue i en klasse for sig.

AAA-som-det-blaa

Scroll To Top