Vi Vandt Vision Vestergade

Vi Vandt Vision Vestergade

Ikast-Brande indbød i sommeren 2014 til en totalenterprise konkurrence om udformningen af et stort område vest for Ikast-Brande Gymnasium. Ideen var som beskrevet i Visionen: “At området kan rumme alt fra gartneri og rideskole over kommunens socialøkonomiske indsats til foreningsliv, brugercafe, lejrplads, orienteringsbane, skate-bane, værksteder, musik-øvelokaler, natur-aktivitetsbane – kun fantasien og kreativiteten sætter grænser for mulighederne. Med innovativ tænkning skal vi her skabe jobs til medarbejdere, der ikke kan klare sig på almindelige arbejdsvilkår. Jobs, der bringer borgere ud af passiv forsørgelse – og ikke mindst øger deres livskvalitet og glæden ved at have noget at stå op til hver dag.”

Realiseringen af projektet ventes udført som OPP-samarbejde og konkurrencen var en totalenterprise konkurrence. Schønherr var konsulent for CC contractors hold, hvor vi naturligt nok var ansvarlige for landskabsbearbejdningen, og hvor Cubo stod for bygningsarkitekturen.

Kort før jul blev holdet udpeget som vinder – med mange smukke ord i dommerbetænkningen:

“Forslaget efterlever (………) i høj grad de i udbudsmaterialet opstillede forventninger til den landskabelige bearbejdning, der understøtter mødet mellem de forskellige aktiviteter og tilgodeser en fleksibel og dynamisk udvikling over tid.

Dette forslag er dét, der samlet set tilfredsstiller kernebrugerne bedst – det vil sige Rideklubben, det økologisk drevne Gartneri Garland samt Vision Vestergades øvrige brugere – og derved skaber gode rammer for den ”samlokalisering” af både for-eningsliv, arbejdsmarkedsinitiativer og fritidsaktiviteter, som vil kunne fremme den sociale ansvarlighed og skabe grobund for nye socialøkonomiske arbejdspladser.

Forslaget viser tillige generelt god forståelse for de forskellige brugergruppers individuelle behov og ønsker, fx de logistiske produktionsforhold i tilknytning til Garlands væksthuse og plandisponeringen af publikumsfaciliteter i tilknytning til ridehallerne. Samtidig samles forslagets forskellige bygninger, funktioner og udendørs aktiviteter henover ”Fladen” således, at også den samlede disponering i høj grad tilgodeser fleksibilitet og dynamik i forhold til de beskrevne brugergrupper.”

 

Ideerne bag vision Vestergade er forfriskende nyskabende, og også derfor er vi hos Schønherr særligt glade for at skulle være med til at formgive rammerne for fremtidens sammentænkning af foreningsliv og socialøkonomisk arbejde. Vi er glade for, at netop landskabet og bygningerne i så høj grad ved deres dialog skaber vinderforslagets samenhæng og udtryk – og at dommerkommiteen også lægger vægt på denne helhed.

Vi krydser nu fingre for, at det vil lykkes at skaffe finansieringen til at virkeliggøre denne stærke vision.


Scroll To Top