Udsmykkede dæksler fortæller om naturen i Skejby

Udsmykkede dæksler fortæller om naturen i Skejby

En fabrik i Norge har støbt kloakdæksler, der skal være med til skabe billeder af naturen omkring Danmarks første superhospital

Schønherr skal som landskabsarkitekter skabe omgivelserne for Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Tegnestuen har, med hjælp fra et norsk jernstøberi og inspiration fra havet og planterne, gjort miljøet omkring byggeriet i Skejby uforudsigeligt.

Regnvandsbassiner, gårdhaver, fodgængermarkeringer og kloakdæksler hører alle under den paraply af projekter, som Schønherr er ansvarlig for i forbindelse med Danmarks nye superhospital. Kloakdækslerne er blevet til virkelighed i samarbejde med vores skandinaviske naboer.

Det gamle jernstøberi Ulefos i Norge støbte dækslerne, der alle er inspireret af forskellige cellestrukturer, der skal gøre dækslerne til en særlig lille oplevelse i sygehusets enorme super-struktur.

“Ideen er, at disse naturskabte former og strukturer kan give patienter, besøgende og medarbejdere rum til undren og plads til at tænke,” fortæller Kirsten Vestergaard Nielsen, der er landskabsarkitekt hos Schønherr.

Dækslerne er blevet dekoreret med repræsentationer af encellede havdyr, kaldet radiolarier. De små dyr er en del af det overordnede tema, der går ud på at bringe naturen tættere på hospitalet i Aarhus.

“Forhåbentlig vil det være et ganske lille bidrag til at kunne lade tanker vandre frit fra systematik og sygdomsrelaterede udfordringer, til det der ligger på den anden side af hospitalets vægge, der arbejder mentalt som et alternativ til rationel tænkning.”

Det er Schønherr der har designet dækslet, og Ulefos har ud fra tegnestuens arbejdstegning konstrueret en orange træform, der er blevet brugt til at fremstille de første 50 dæksler. Der vil i alt blive fremstillet over 1000 dæksler til omgivelserne i Skejby.

Kloakdækslerne vil blive placeret i gårdhaverne omkring Det Nye Universitetshospital. Første spadestik til det nye superhospital blev taget for over fem år siden, anlægs- og byggearbejdet forventes færdigt i 2018.

Scroll To Top