Første skridt taget i kæmpe klimaprojekt

Første skridt taget i kæmpe klimaprojekt

I sidste måned blev en ny vandlegeplads indviet ved Børnehusene Kokkedal. Indvielsen markerede det første officielle spadestik for det, der bliver kaldt Danmarks største klimatilpasningsprojekt

Schønherr er hovedrådgiver på projektet “Den blågrønne haveby”, der for over to år siden blev vundet af tegnestuen. Projektet, der foregår i Kokkedal, nord for København, arbejder med hvordan lokal håndtering af regnvand og sikring mod oversvømmelser, kan skabe rekreative værdier og nye aktive steder, hvor borgere kan mødes.

Det første delprojekt blev søsat i december sidste år, da en flok glade børnehavebørn var med til at åbne den nye vandlegeplads ved Børnehusene Kokkedals ”Grønne Værksted”.

Gennem Børnehusenes grønne værksted bliver regnvandet ledt til regnvandsbeholdere i åbne render af træ, gennem kar og sluser inden det til sidst ender i en lavning, hvorfra det langsomt kan sive til åen.

“Vandlegepladsen illustrerer på pædagogisk vis hvorledes tag- og overfladevand afkobles og ledes i synlige render på terræn gennem et mindre område, for til sidst at ende i et større forsinkelsesbassin ved Kokkedal Å,” fortæller Peter Raaschou-Nielsen fra Schønherr, der er fagansvarlig for projektet.

Vandlegepladsen er en del af klimatilpasningsprojektet i Kokkedal, hvor man over de kommende tre år vil ændre den traditionelle regnvandshåndtering i en hel bydel samtidig med at man skaber nye byrum.

“Der skal nu arbejdes videre med projekteringen af helhedsplanen med forventelig anlægsopstart af de tre delområder næste år. Byengen-Nordengen i begyndelsen af næste år. Egedalsvænge i februar og De kommunale arealer i juni næste år.”

Dermed er første skridt taget, i projektet der dækker en 69 hektar stor bydel, med blandt andet skole, plejecenter, hal, indkøbscenter og boligområder. Der bor omkring 3.000 mennesker i området. Projektet forventes færdigt i 2017.

Scroll To Top