Schønherr skal kæmpe videre i prestigefyldt Nyborg-konkurrence

Schønherr skal kæmpe videre i prestigefyldt Nyborg-konkurrence

Et nyt stort projekt skal udvide Nyborg Slot med et nyt besøgscenter samt knytte det tættere til byen. Schønherr er kommet med i den ambitiøse konkurrence

I gamle dage var Nyborg residensstad, fra slutningen af 1400-tallet blev Nyborg og Østfyn rigets magtcentrum, efter at Christian 1. (1426-1481) i et par årtier hovedsageligt havde satset på København.

Denne enestående kulturarv ønsker Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Nyborg Kommune, A.P. Møller Fonden, Østfyns Museer og Realdania, der alle støtter projektet, at formidle endnu klarere for omverden.

Realdania har givet tilsagn om støtte til projektet med ikke mindre end 100 mio. kroner, det samme som A.P. Møller Fonden. Nyborg Kommune bidrager med 35 mio. kr. mens Kulturministeriet, gennem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, søger om en bevilling på 41 mio.kr.

Det er et utroligt fascinerende projekt – og derfor en stor glæde Schønherr, at vi har fået muligheden for at kæmpe videre om at udvikle det historiske slotsområde i Nyborg.

Visionen med kulturarvsområdet Nyborg Slot er at skabe forståelse for Nyborg Slot som det danske riges midtpunkt i mere end 800 år, og at udnytte denne fortælling som grundlag for lokal udvikling.

Tegnestuen danner hold med Tony Fretton (UK) og BBP som arkitekter. Buro Happold er tilknyttet som ingeniør, samt ViaTrafik som trafikplanlæggere.

I løbet af 2015 vil arkitektkonkurrencen blive genemført i to faser. Konkurrencen skal ende med at konkretisere en helhedsplan for slot og borgområde. Selve byggeriet forventes at stå færdigt i løbet af 2019.

Scroll To Top