Schønherr deltager i RISING Architecture Week 2015

Schønherr deltager i RISING Architecture Week 2015

RISING Architecture Week er en lille uge fyldt med spændende arkitektur events i København og Aarhus. RISING i København finder sted fra den 15. til den 18. september.

RISING er Danmarks første internationale arkitekturuge, arrangeret på initiativ af WERKSTED og The Architecture Project – sammen med en række partnerorganisationer, heriblandt Schønherr.

RISING Architecture Week 2015 består af mere end 50 arrangementer for byens borgere og både nationale og internationale arkitekturaktører. Arrangementerne foregår primært i København, men med pre-events i Aarhus, samtidig med Aarhus Festuge.

Derudover vil der være en to-dags konference på Papirøen i København, hvor 500 fagfolk mødes og deltager ved foredrag, debatter og interviews under det overordnede tema Growing Cities.

Schønherr står for tre events

I København er Schønherr værter ved tre forskellige events i løbet af RISING Architecture Week 2015.

Midlertidige Byrum – foredrag
15. september kl. 14.00-15.00 i København
Schønherr har gennem de seneste fem år arbejdet med byrumsforandring der vægter brugerinvolvering højt og gør brugerne til medskabere af byrummet. At plante en midlertidig skov på et centralt torv samt lukke en større indfaldsvej for at erstatte den med en bypark er eksempler herpå. I øjeblikket anvender Schønherr denne tilgang ved udformningen af Bispetorvet i Aarhus.

Sankt Annæ Plads – byggepladsbesøg
17. september kl. 17.00-18.00
Sankt Annæ Plads i hjertet af København er i øjeblikket ved at blive renoveret og redesignet af Schønherr. Pladsens rekreative byrum vil blive fordoblet og der vil komme en kanal til overskydende overfladevand der, i tilfælde af skybrud, kan lede vandet ud i havnen.

Nordhavnsvejen – byggepladsbesøg
18. september kl. 14.00-15.30
Nord for København er en ny stor vej samt en tunnel under opbygning for i fremtiden at kunne aflede den tunge trafik der kommer fra Sverige og mindske trafikpresset på byens centrum. Schønherr har designet landskabet, cykelstierne og tunnelen i projektet, der har vægtet adskillelse af trafikken, sikkerhed samt forbindelserne mellem de forskellige vejstrækninger højt. Specielt tunnelens dagslysskærm, der har været et fokuspunkt for designerne, ender i en både innovativ, sikker og smuk løsning.

Du kan tilmelde dig arrangementerne og se programmet for alle dagene her 

Programmet til RISING-konferencen på Papirøen den 16. og 17. september kan nærstuderes her

Scroll To Top