Skoven ved Dansk Wilton er godt på vej

Skoven ved Dansk Wilton er godt på vej

I 2013 igangsatte Dansk Wilton i samarbejde med Schønherr det, der med tiden skal blive en 110 meter rund skov ved Dansk Wilton i Herning. Skovens indre struktureres af en kilometer lang sti, formet som et labyrintisk forløb uden ender – et forløb, der bevæger sig cirkulært ind mod midten og ud igen.

Status på projektet er, at skoven nu er nået sit første stadie efter 1. vækstsæson. De små træer der en dag skal udgøre skoven er etablerede, og der er kommet en fin sivvegetation i lavningerne mellem stierne. Lavningerne fungerer som nedsivning for det regnvand som afledes fra virksomhedens enorme tag, hvilket gør, at lavningerne og stisystemet vil blive fremhævet af stående vandspejl.

Se tegningerne over skovens udviklingsforløb og læs mere om projektet her

Scroll To Top