Schønherr med på Ny Blovstrød projekt

Schønherr, Svendborg Architects og NCC Bolig har sammen vundet konkurrencen om etableringen af 75 boliger på et grønt område kaldet Ny Blovstrød i Allerød Kommune. Svendborg Architects er bygningsarkitekter på projektet, NCC Bolig, bygherre og Schønherr står naturligt nok for landskabet.

Ny Blovstrød skal være grønt, miljøvenligt, funktionelt og sikre social diversitet med dets forskellige boligtyper. Dette er blandt andet opnået ved at tilpasse bygningerne til terrænet og det omgivende naturlandskab og skabe en glidende overgang mellem privat og offentligt areal, med fokus på det grønne fællesskab.

Projektet tager udgangspunkt i ideen om et artsrigt “bo-landskab” på naturens præmisser, hvor et minimum af belægning og mindst mulig terrænregulering skal give plads til opsamling af regnvand og naturlige overgange mellem fælles og private områder. Der skal være naturprægede og levende landskabelige forbindelser gennem bebyggelsen og ud til de omkringliggende vandløb, naturenge og overdrev. Landskabet og naturen skal sætte rammen for de nye hjem samtidig med, at der er rig mulighed for at dyrke fællesskabet naboerne imellem.

Himmelhusene, som disse første boliger i Ny Blovstrød kaldes, skal fremstå med urbane forhaver og et mere naturpræget landskab i baghaven, der vender ud mod de store fælles engarealer. Bygningerne skal følge det let kuperede landskab sådan, at boligerne er højst, hvor landskabet er højest. To-plansboligerne ligger hovedsageligt omkring en grønning med naturlegeplads og fælleshus, mens de lavere boligklynger snor sig ud fra bebyggelsens sociale center, ud langs kanten og de lange kig til de store rekreative grønne fællesområder og stier.

Om projektet siger Allerød Kommunes borgmester, Jørgen Johansen:

“Det er fremtidens byudvikling, hvor kvalitet og social bæredygtighed går hånd i hånd. Og vi kan være stolte af et så fantastisk byggeri, som kommer til at være beliggende ved porten til Allerød.” 

Scroll To Top