Schønherr fornyer landskabet i København Zoo

Schønherr fornyer landskabet i København Zoo

Schønherrs opgave omfatter projektering af det nye panda-anlæg samt nye stiforløb og pladser med fokus på opholdsmuligheder og oplevelsen af dyrene i deres ”naturlige miljø”.

Anlægget bliver tænkt ind som en del af den langsigtede arealplan for udviklingen og omdannelsen af de udendørs besøgsarealer, der ligger mellem de eksisterende dyreanlæg, som Schønherr i 2014 påbegyndte for København Zoo. Her bliver der brugt sammensatte beplantninger, hvis udtryk understøtter oplevelsen af dyrene i et grønt og naturligt område, som er tilpasset det danske klima.

I hele arealplanen indtænkes løsninger på tilbageholdelse og lokal afledning af regnvand, som i fremtiden skal ledes til dyreanlæg og anvendes til oplevelserne i haven. Arealplanen for det publikumsorienterede areal tænkes som en helhed, og skal omdannes i etaper efter en prioriteret strategi, og afstemte økonomiske rammer, så sammenhængen i haven sikres, samtidig med at den daglige drift kan fungere.

Designmanual
Arealplanen består af en dispositionsplan, en designmanual og en etapeplan.  Tilsammen skal det udvikle et bedre og mere enkelt stiforløb gennem området, hvor fokus ligger på oplevelsen af dyrene. Nogle stiforløb skal sløjfes, mens andre tilføjes og nye salgs- og opholdssteder vil blive koblet til.

Derudover får området ny belægning, inventar, belysning og beplantning, som skal være med til at give publikumsarealerne et mere ensartet og roligt udtryk. Det nye stiforløb skal også være med til at lede publikum ud ad nye veje i haven.

At skabe den unikke oplevelse for besøgende
Arealplanen blev udarbejdet, fordi København Zoo ønskede at udvikle sine publikumsarealer for at kunne tilbyde et bredere udbud af unikke oplevelser for flere mennesker.  Haven har nemlig en forventning om, at der i fremtiden vil komme et større antal besøgende og kapaciteten for publikumsarealerne skal derfor forøges, og kvaliteten forbedres.

Udgangspunktet for arealplanen var registrering og analyse af, hvordan Zoo bliver brugt samt en række anbefalinger til, hvordan dyrelivet bedre kan tilgodeses. Schønherr har i den forbindelse været inviteret med i Zoologisk Haves idékultur, hvor medarbejderne i Zoo mødes ugentligt for at udvikle og finpudse små og store projekter.

På dette grundlag blev der udarbejdet forslag til, hvorledes havens publikumsarealer kan optimeres bedst i forhold kapaciteten og oplevelsen af dyrene. Arealplanen er i dag godkendt, og bruges som strategisk redskab af København Zoo, når de løbende udvikler haven, mens panda-anlægget forventes færdigt i 2017.

Scroll To Top