Schønherr er prækvalificeret til udviklingen af De Fem Halder

Schønherr er prækvalificeret til udviklingen af De Fem Halder

De Fem Halder er en fællesbetegnelse for tre voldsteder med middelalderborge og to herregårdspladser, der ligger ved Hald Sø syd for Viborg. De Fem Halder står over for en større rekonstruktion af både bygninger og naturen. Schønherr er med i opløbet om at stå for det endelige projekt, da vi er blandt de fem prækvalificerede ansøgere, der ud af i alt 14 deltagere er blevet valgt til at gå videre i konkurrencen.

Historisk opgave
Først og fremmest handler opgaven om, at historien i området skal komme bedre til syne for de omkring 200.000 årlige gæster, der besøger området. Projektet skulle også gerne tiltrække endnu flere besøgende ved De Fem Halder. Det er både på tale, at der skal laves rekonstruktioner af bygningerne i området, samt at naturen skal udvikles. Derudover skal der være bedre tilgang til området i form af stier.

De Fem Halders ønskeliste
På ønskelisten står  en historisk legeplads, men der er også et ønske om, at projektet ender ud med, at der kommer en samlet formidling, der binder borgene og herregårdenes historie sammen.
Når man besøger De Fem Halder, skal man have den samlede oplevelse af hele området, og målet er, at Hald-borgene ved Viborg bliver en attraktion på linje med Hammershus på Bornholm og Kalø Slotsruin på Djursland.

Konkurrencen
Bag konkurrencen og udvælgelsen er et konsortium af Naturstyrelsen, der også står som bygherre, Slot- og Kulturstyrelsen, Viborg Kommune og foreningen De Fem Halder. Om udvælgelsen fortæller Steen Bonne Rasmussen fra Naturstyrelsen:

”Vi fandt frem til de fem blandt 14, der viste interesse, og som levede op til betingelserne. Det var tydeligt, at deltagerne havde en fin fornemmelse for opgaven.”

Konsortiet har fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal fået bevilget 50 millioner kroner, hvoraf 37 millioner kr. går direkte til rekonstruktions- og renoveringsprojektet. En del af pengene skal også bruges til arkæologiske udgravninger.

Det er planen, at den endelige vinder bliver offentliggjort 16. september, og udformningen af projektet forventes at forløbe indtil slutningen af 2019.

De andre deltagere i konkurrencen er E + N Arkitekter, Erik Brandt Dam Arkitekter, Møller & Grønborg og SLA.

Scroll To Top