Schønherr vinder tilbud på investeringsplan for Helsingør bykerne

Schønherr vinder tilbud på investeringsplan for Helsingør bykerne

Schønherr har vundet tilbud på investeringsplan til Helsingør bymidte. Helsingør Kommune ønsker at gennemføre projektet ”Byrumsløft” i 2016 og 2017, og i den forbindelse har kommunen bedt udvalgte teams byde ind på projektet. Schønherr er sammen med Via Trafik blevet valgt som vindere af udbuddet.

Forbedringer i bykernen

Der skal udføres forbedringer af særlige områder i bykernen, og der skal etableres et bærende fodgængernetværk i byen. Inden for bykernen, der er omkranset af en ringvej, er der mange fine historiske bygninger og belægninger. I bykernen vil man udvikle hele gadenettet, og i den forbindelse skal Schønherr lave en plan for den udvikling.

Projektet tager sit udspring i, at Helsingør Kommune har erfaret, at de mange turister i byen har en smule svært ved at finde hen til Kronborg og havnen. Adgangen til de to prominente steder i byen skal forbedres. Grunden til, at det skal gøres netop nu, er at der skal lave en række infrastrukturelle forbedringer. Eksempelvis skal der lægges ny fjernvarme i byen – så samtidig med det, har Helsingør valgt at opgradere bykernen.

Tiden har slidt på de nuværende belægninger, hvilket er med til at forringe tilgængeligheden for borgerne. Særligt barnevogne og kørestole møder udfordringer, og det ønsker Helsingør Kommune at udbedre.

Helsingør Kommune har udpeget fire emner og områder, som udbedringen skal have særligt fokus på:

  • Området omkring domkirken og klosteret (Klosterhaven).
  • Området mellem stationen (terminalen) og Stengade – evt. inkl. Toldkammergården.
  • Områderne omkring Simon Spies Plads, Stürups Plads og Wiibroe Plads.
  • Området omkring Axeltorv.

Projektet bliver udført i etaper, og det vil løbende blive vurderet, hvor midlerne, Helsingør Kommune har til rådighed, skal bruges.

Det færdige projekt skal afleveres 11. maj.

Scroll To Top