Remiseparken i København skal fornyes, vi er prækvalificeret

Remiseparken i København skal fornyes, vi er prækvalificeret

Som totalrådgiver er vi sammen med Sweco, Blue Bakery og Kim Borch Lysdesign prækvalificeret til det videre forløb i fornyelsen af Remiseparken. Parken er en del af den litterært berømte Urbanplan i København.

Der var 16 teams, der ansøgte om prækvalifikation, og vi er blandt de fem udvalgte.

”Det er dem, vi helt overordnet har vurderet bedst egnet i forhold til de krav, vi har stillet op,” udtaler Dorthe Stender, projektleder i Københavns Kommune, til Licitationen.

Remiseparken skal være attraktiv

Målet med fornyelsen er, at parken bliver attraktiv for både de lokale men også resten af Københavns befolkning. Remiseparken ligger i det udsatte boligområde Urbanplanen, og en rundspørge har tidligere vist, at parken anses for at være utryg i større og mindre grad. Det ønsker Københavns Kommune i høj grad at ændre på med fornyelsen af parken.

Københavns Kommune ønsker, at man kombinerer parkens natur med leg og læring. Samtidig skal der laves en skybrudsløsning, hvor der ved et bassin skal udtænkes en landskabelig og rekreativ funktion, hvor vandet kan bruges som en aktivitet i parken.
Tilgængeligheden i parken skal også øges, hvor indgangen ved Peder Lykkes Vej og forbindelsen til Peder Skriversti skal forbedres.

Udbudsmaterialet forventes udsendt i løbet af denne uge, og tilbud og idéoplæg skal afleveres i midten af april. Der er nedsat en lokal følgegruppe til projektet, da Københavns Kommune ønsker, at borgerne i området får deres ønsker til parken tilkendegivet.

Fornyelsen af Remiseparken har et budget på 57 millioner kroner, hvor der også forventes at blive bevilget mellem fem og 15 millioner kroner til skybrudsløsningen.

Scroll To Top