Kronløbsøen skal have 25.000 m2 boliger anlagt: Vi er prækvalificeret

Kronløbsøen skal have 25.000 m2 boliger anlagt: Vi er prækvalificeret

Sammen med Holscher Nordberg, JJW Arkitekter og Niras er vi prækvalificeret til konkurrencen om boligbebyggelse på Kronløbsøen i Nordhavn. Kronløbsøen er en kunstig ø i Kronløbsbassinet nord for Århusgadekvarteret og syd for Sundmolen. Der skal anlægges et boligbyggeri på ca. 25.000 m2, og samtidig skal der anlægges en p-kælder med plads til ca. 1.000 biler under den kunstige ø.

Undersøisk forbindelse

Der skal anlægges en række bygninger, der hver især står solitært med en højde på 18-20 meter. Ud over byggeriet på Kronløbsøen skal der bygges boliger på et mindre byggefelt på Fortkaj, der ligger syd for øen. Fra kajen til Kronløbsøen skal der være en undersøisk forbindelse til parkeringsanlægget.

Parkeringskælderen under boligbyggeriet er dog ikke som udgangspunkt en del af konkurrencen, men det team, der vinder konkurrencen, skal kunne give ingeniørrådgivning, når anlægget senere skal bygges.

By & Havn, der udlodder konkurrencen, har tidligere afholdt en projektkonkurrence for Kronløbsøen, men den måtte annulleres, da der ikke kun laves en løsning indenfor budgettet. Den nye konkurrence skydes i gang 18. marts og forventes afsluttet medio juni 2016.

Scroll To Top