Vi omdanner Nordre Kirkegård til skovkirkegård

Vi omdanner Nordre Kirkegård til skovkirkegård

Sammen med Aarhus Kommune skal vi stå for at lave Nordre Kirkegård om til en skovkirkegård. Baggrunden for projektet er, at over 90 % af afdøde i Aarhus Kommune i dag bliver kremeret, hvilket betyder, at der ikke er lige så stort behov for store gravpladser som tidligere.

Trøjborg får en skovkirkegård

Nordre Kirkegård har grundet den tendens ændret karakter. Fra at være en fuldt belagt kirkegård, er Nordre Kirkegård gået til at være et grønt, åbent parkområde med græsplæner, fritstående træer og enkelte, hækomkransede gravsteder.

Samtidig med den tendens har der de seneste år været en stigende efterspørgsel på mere naturnære gravsteder og skovkirkegårde. Der er ikke længere samme ønske til fintklippede hække og kultiverede planter, men derimod et mere vildtvokset udtryk.

Cirkulær lysning i midten

Vores forslag er en skov med en cirkulær lysning i midten. Ude i kanten, mod byen, vil beplantningen blive forstærket, så området udefra fremstår mere frodigt ligesom et skovbryn. Fra kirkegårdens indgange vil man træde ind i skoven og ind i den cirkulære lysning.

Lysningens cirkulære form er enkel og universel, og den danner et stærkt og overskueligt rum. Når man står i cirklen, er man afskåret fra byen, så de varierende træer, den frodige vegetation og himlen bliver den primære oplevelse.

Kirkegårdens bund er præget af vildtvoksende og varierende vegetation. Gravstenene kan placeres i vegetationen, hvor mindre afdelinger kan placeres i skoven eller omkring træerne. Det er muligt at tilpasse gravstedernes placering og organisering efter kirkegården, og der vil være plads til den fortsatte udvikling af gravsteder og delområder.

Projektet starter i 2016 og løber helt frem til 2030.


Scroll To Top