Vi har vundet Struer Havn & By

Vi har vundet Struer Havn & By

Sammen med M. J. Eriksson og Viggo Madsen har vi vundet totalentreprisekonkurrencen om at forbedre forbindelsen mellem byen og havnen i Struer. Havnen og byen skal bindes bedre sammen, hvilket skal styrke bylivet i Struer, og samtidig sikre området mod oversvømmelser. Projektet er et samarbejde mellem Struer Kommune og Realdania.

Styrke forbindelsen mellem by og havn

I Struer har man i mange år ønsket at styrke forbindelsen mellem havnen og byen. Området gennemskæres af en bro, hvis buer er åbne for passage, men området bliver ikke brugt til noget særligt. Samtidig bliver arealerne ved  havnen brugt som parkeringsplads og knudepunkt for bustrafikken, hvilket heller ikke er med til at invitere til ophold eller andre aktiviteter nær havnen.

Det ønsker man at ændre. Bylivet skal styrkes og trækkes ned mod havnen, hvilket vil styrke Struer som attraktiv købstad og havneby. Struers placering ved Limfjorden indebærer en naturlig stormflodsrisiko, der forventes at øges i de kommende år. Ved kraftig regn samles vandet desuden typisk nær brobuerne. Derfor er en væsentlig del af projektet, at havneområdet og byen skal klimasikres.

Med vores vinderprojekt ønsker vi at omdanne området mellem by og havn til et attraktivt og smukt byrum, som inviterer borgere og besøgende ned til vandet og indbyder til ophold og aktivitet. Det fortæller Tanja Jordan, der har siddet som sagsarkitekt på projektet, lidt om:

”Formålet med Struer Havn + By er at genskabe en stærk forbindelse mellem bymidten og de smukke havnearealer – der i alt for høj grad lever deres eget liv, uafhængigt af byen. Med en stormflodssikring, kontrollerer vi vandets indvirkning på byen, samtidig med at vi trækker byen ned til vandet, i en kombination af tre lave kanter, placeret mellem Brobuerne og havnen og udvalgte mindre mobile sikringssteder. Projektet løser tre udfordringer med en fremskudt stormflodsikring: Binder by og havn sammen i et nyt byrum og skaber vi et sted og en destination for ophold, sikrer byen stormfolds- og skybrudssituationer samt dæmper den tunge trafik gennem området.

Vi ønsker, at Byens Plads ved havnen igen bliver byens vigtigste plads og det naturlige mødested, hvor byens liv kan udfolde sig – både til hverdag og ved særlige begivenheder.

Stormflodssikringen sikrer byen og indgår naturligt i havnearealets udformning. Den holder vandet ude fra den stigende vandstand i Limfjorden og skaber samtidig unikke opholdsarealer på og omkring sig. Brobuerne på den centrale del af havnen er både proppen, der holder stormflodsvandet ude og samtidigt lader skybrudsvandet løbe igennem sig som en si.”

 

Dommerkomitéen siger smukke og gennemtænkte forbindelser

Dommerkomitéen har lagt vægt på, at projektet skaber gennemtænkte og smukke forbindelser mellem by og havn.

Bedømmelsesrapporten nævner blandt andet:
”Som helhed skaber projektet en række nye byrum med hver deres karakter, der dokumenterer indlevelse i byens egenart og god forståelse for opgavens mange spørgsmål, der besvares med et stærkt og robust greb, der rækker ud over i dag og i morgen og skaber en række perspektivrige udviklingsscenarier, der med byens borgere og gæster i centrum vil styrke forbindelsen mellem byen og havnen”.

Mads Jakobsen, Borgmester, Struer Kommune siger: ”Det helt særlige ved Struer er nærheden til vandet. Det valgte projekt gør den nærhed til en kæmpe styrke for Struer som by, og binder på nytænkende vis byen og havnen sammen. Jeg glæder mig til at se projektet realiseret og tage fat på de muligheder, det giver os.”

Pelle Lind Bournonville, projektchef i Realdania siger: ”Vinderprojektet fra Schønherr-teamet bygger videre på observationerne fra forundersøgelsen og skaber klare forbindelser mellem by og havn. Der etableres en solid klimasikringsløsning og byrummene udnytter de mikroklimatiske forhold til at indbyde til aktivitet og ophold. På raffineret vis fremhæver forslaget brobuernes egen æstetik med ro om dagen og spektakulær belysning om aftenen.”

Scroll To Top