Herning Bymidte er nomineret til Byplanprisen

Herning Bymidte er nomineret til Byplanprisen

Omdannelsen af Herning Bymidte, hvor Schønherr har udarbejdet flere af løsningerne, er sammen med to andre projekter nomineret til Byplanprisen 2016.

Siden 2012 er der sket mange forandringer i bymidten i Herning, og nu er omdannelsen blevet nomineret til en fornem pris. Byplanprisen, der er stiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening, uddeles på årets byplanmøde 6. oktober.

Fælles identitet i byen

Schønherr har udarbejdet flere løsninger for gader og pladser i Herning bymidte, hvor de alle har haft som mål at skabe en fælles identitet for byen. Resultatet er blevet en række frodige og levende byrum, hvor de centrale dele er præget af belægning med flager og skaller, der forskyder sig mellem hinanden og frembringer retninger og bevægelser i overfladen.

Der er skabt en sammenhæng i hele byen, hvor man eksempelvis ved pladsen foran Fermaten kan se ligheder i den belægning, der er i gaderne i bymidten. De grønne områder er trukket længere ud i gaderne, og Poulsens Plads midt i Herning er belagt i et mønster af granitflader, hvor enkelte rejser sig fra overfladen og skaber mulighed for afslapning og ophold.

 

Belægning medvirkende til nominering

Belægningen, som Schønherr har stået for, er nævnt som en af årsagerne til nomineringen. Derudover har juryen lagt vægt på, at der er fremlagt en klar vision, der gennem en årrække er arbejdet målrettet på at realisere. Det har udmøntet sig i en levende bymidte, hvor hovedelementerne i omdannelsen tæller det nye centralt placerede bibliotek, 236 nye ungdomsboliger, mange rekreative muligheder i byen samt Schønherrs belægningsløsninger. Du kan finder mere information om dem herunder:

Du kan læse mere om gaderne i Herning her.

Du kan læse mere om Kousgaards Plads her.

Du kan læse mere om pladsen ved Fermaten her.

Borgmester Lars Krarup er naturligvis glad for nomineringen:

”Da vi i 2012 lancerede en 10-punktsplan for bymidten, var det som en reaktion på en række konkrete udfordringer. Når vi betragter bymidten i dag, kan vi se, at de tanker, vi dengang gjorde os, var helt rigtige. Via en dedikeret indsats fra både kommunen og private erhvervsdrivende har vi sikret, at vi i dag har en levende og pulserende bymidte, og vi er ikke færdige endnu. Jeg er glad for, at Byplanlaboratoriet med denne nominering anerkender det store arbejde, vi har gjort”, siger Lars Krarup.

Begrundelsen fra Byplanprisens jury for at nominere bymidten i Herning lyder således:

By-management

Herning Kommune har tidligt taget fat i deres bymidte. Allerede i 2007 tog byrådet initiativ til at arbejde med en ny bymidteplan. I 2008 vedtog byrådet en politik for den levende by og i 2012 fulgte byrådet op med en 10 punkts plan. Som en del af planen gjorde kommunen det let for alle at bruge byen til events og arrangementer gennem en by-manager, en app og en hjemmeside med navnet “brug byen”. Samtidig igangsatte man en omfattende forskønnelse med ny belægning, nyt byinventar, midlertidige installationer, koncentration og fortætning. Der er i de seneste år opført 236 ungdomsboliger, DGI hus og hotel, udendørs motions- og opholdsareal, kulturgård, huset nr. 7 samt B &O bygning på torvet.

Koncentration af aktiviteterne

Senest er hovedbiblioteket blevet flyttet ind til byen. For 4 år siden lå der et stort tomt og forfaldent supermarked lige midt i gågaden af Herning. En gågade, hvor detailhandelen kæmpede med at trække kunder til. På bedste Herning-maner blev det gamle supermarked på to år forvandlet til et hypermoderne nytænkt og attraktivt bibliotek.

Handlekraft og samarbejde

Juryen nominerer Herning for beslutsomhed, klare visioner og en helstøbt tværsektoriel tænkning, der gør det muligt for planlæggerne at gribe mulighederne, når de dukker op. Det har givet et godt samarbejde med eksterne parter, og det er på overbevisende vis lykkedes at kombinere håndfaste fysiske forandringer med borgerinddragelse, leg og kulturelle aktiviteter.

De øvrige to nominerede er havnefronten i Aalborg og Børnenes By i Billund. Du kan læse mere her.

Scroll To Top