Schønherr er prækvalificeret til konkurrencen om BørneRiget

Schønherr er prækvalificeret til konkurrencen om BørneRiget

Vi er sammen med vores team bestående af aarhus arkitekterne, BIG og SWECO prækvalificeret i konkurrencen om at tegne BørneRiget, der er Rigshospitalets nye center for behandling af børn, unge og fødende. Der er i alt seks teams med i konkurrencen.

BørneRiget som pejlemærke

I dag behandles børn og unge på alle operationsgange og centre på Rigshospitalet. Behandlingen af gravide og fødende er ligeledes spredt ud på hospitalets areal, men det ønsker man at ændre på. BørneRiget skal som løsning på det problem samle behandlingen af børn, unge og fødende i én bygning. Alle patienter vil blive behandlet i en ny bygning specifikt dedikeret til dem og deres familier, hvor leg og læring skal indgå som en aktiv del af patientforløbet.

BørneRiget vil stå som pejlemærke for behandling af børn, unge og fødende, hvor specialisterne på centeret vil sikre, at patienterne får et sammenhængende behandlingsforløb et sted, der er fuldt ud dedikeret til dem.

Med støtte fra Ole Kirks Fond

Byggeriet skal opføres i den vestlige del af Rigshospitalets matrikel mod Amorparken og skaterparken i Fælledparken. Det samlede byggefelt er på ca. 18.000 m². Byggeriet udgør i alt knap 60.000 m², og der kan bygges i op til 60 meters højde. Bygherre er Rigshospitalet i samarbejde med Region Hovedstaden Ole Kirks Fond.

Ole Kirks Fond er i øvrigt stiftet til minde om LEGOs grundlægger Ole Kirk. Fonden yder støtte til projekter, der fremmer livskvalitet i fysisk og psykisk henseende, samt projekter der kommer børn, unge og familier til gode.

Rigshospitalets egen beskrivelse af projektet lyder således:

”Opførelsen af BørneRiget giver en unik mulighed for at skabe en bedre brugeroplevelse, funktionalitet, integration af behandling, forskning og uddannelse. Vores ambition er at skabe verdens bedste hospital for behandling af børn, unge, fødende og deres familier. Vi ønsker en bygning der understøtter børn og deres familier, når de er på hospitalet, og et byggeri som er tættere på børn, unge og fødendes følelser og behov end noget andet byggeri.

Målet er at skabe et byggeri, der kan tjene som et ”center of excellence”, hvor behandling og pleje er tænkt ud fra familiens perspektiv og ud fra børns og unges evne til at lege og lære som en aktiv del af et patientforløb.”

Scroll To Top