Schønherr er prækvalificeret til Fæstningsbyen Fredericia

Schønherr er prækvalificeret til Fæstningsbyen Fredericia

Som hovedrådgiver er vi sammen med Mogens A. Morgen, Via Trafik og Cubo prækvalificeret til konkurrencen om at udvikle projektet Fæstningsbyen Fredericia. Om udvælgelsen siger borgmester Jacob Bjerregaard:

”Vi har modtaget mange gode ansøgninger, som alle er af meget høj kvalitet. De fem teams, som vi har udpeget, har tidligere bevist, at de har stor erfaring inden for netop dette område. Jeg glæder mig til at se nogle mere konkrete forslag til, hvordan vi kan styrke voldens karakter og landskab, så man ikke er i tvivl om, at man er i en fæstningsby med en helt særlig historie.”

Fredericia skal have status som fæstningsby

Projektet skal forstærke og konsolidere Fredericias status som fæstningsby med en helt særlig historie. Det skal fremgå tydeligt, når du ankommer til byen, og for at sikre det, skal husene inden for volden i byen bevares, mens voldens karakter og landskabet skal styrkes. Til det formål har A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal givet 50 millioner kroner.

Det er ikke første gang, A. P. Møller Fonden donerer midler til bevaringen af Fredericia og byens flotte historie, da der tilbage i 2012 blev givet 50 millioner kroner til istandsættelse af facader i bymidten, der samtidig respekterede og bevarede bygningernes unikke historie og arkitektur.

Facaderenoveringerne har givet byen et markant kvalitetsløft, og derfor er det med stor glæde at Fredericia Kommune har modtaget yderligere 50 millioner kroner fra A. P. Møller Fonden, hvoraf de 15 millioner kroner skal gå til yderligere istandsættelse.

De resterende 35 millioner kroner skal gå til at styrke volden, og 2,5 millioner kroner af dem går til afholdelse af udbudskonkurrencen.

I løsningen ønskes det, at der bl.a. kigges på voldens fremtræden og fortælling. Ankomster til byen via Kongens Port, Danmarks Port, Prangervej og Holstensvej skal bearbejdes på et mere detaljeret niveau. Det resterende beløb skal bruges til realisering af vinderprojektet.

De mange penge skal bruges til at få voldene til at stå skarpere og mere opfattelige som anlæg. Dertil skal den rekreative anvendelse og tilgængeligheden gøres mere attraktiv. Sidst men ikke mindst vil hele relationen til fæstningsbyen og dens fortælling blive bearbejdet, så man ikke er tvivl om, at man kommer til en af landets mest betydelige historiske byer.

Fakta om Fæstningsbyen Fredericia

  • Byen er anlagt som fæstning af Frederik III i 1650
  • Fredericias placering ved Lillebælts smalleste punkt gjorde byen ideel som fæstning. Fæstningsanlægget var ved opførelsen forsynet med ni bastioner mod landsiden og 11 mindre bastioner på de to vandsider.
  • I 1909 ophørte fæstningen som militært anlæg, og Fredericia Kommune købte i 1914 arealerne efter ønske fra byens borgere.
  • I dag fungerer fæstningen som en grøn bypark under navnet Fredericia Vold.

Fakta om Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia 

  • Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia blev etableret i foråret 2013 på baggrund af en donation til Fredericia Kommune på 50 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
  • Bevaringsfonden gør det muligt for ejere af bevaringsværdige bygninger at søge om tilskud til facaderenoveringer, som skal forskønne Fredericias hovedstrøg, voldgaderne og i sidegaderne
  • Bestyrelsen mødes fire gange årligt og uddeler støtte ud fra en række kriterier
  • Siden første ansøgningsrunde har 77 bygninger modtaget tilsagn om støtte fra Bevaringsfonden. Ca. 80 % af den oprindelige donation er brugt
  • Projekternes omfang varierer fra udskiftning af en enkelt hoveddør til totalrenovering af hele den udvendige del af ejendommen
Scroll To Top