Schønherr vinder Messecenter Herning

Schønherr vinder Messecenter Herning

I samarbejde med C.C. Contractor, Cubo, Trigonal og Mictconsult har vi vundet konkurrencen om at stå for fornyelsen af MCH Messecenter Herning, en konkurrence, der sammen med MCH, er udbudt af Herning Kommune og Realdania.

Fornyelsen af MCH Messecenter Herning og området omkring skal være med til at skabe en bedre helhed i området, samt en bedre sammenhæng med Herning by. Der skal samtidig skabes en overdækket forbindelse (River of Time) mellem messehallerne og Jyske Bank Boxen.

Realdania og Herning Kommune har bevilget henholdsvis 150 og 50 mio. kr. til projeket.

Opgradering af de fysiske rammer

Messecenter Herning har det seneste årti udviklet sig dynamisk med en række nye faciliteter. Med en ambition om at udvikle sig yderligere som internationalt multi-oplevelsescenter er der behov for en opgradering af de fysiske rammer. Udviklingen er gennem årene i vid udstrækning sket som en løbende knopskydning efter behov, og der efterspørges en helhed i gæsteoplevelsen og en bedre sammenhæng med omgivelserne og med Herning by.

For at styrke helheden blev der i 2013 udarbejdet en samlet masterplan og en efterfølgende lokalplan, som definerer de overordnede rammer for den fremtidige udvikling af MCH. Planerne danner samtidig ramme om en kommende etablering af TimeWorld – en ny oplevelsesattraktion baseret på fænomenet tid.

Den overordnede vision for transformationen af MCH er:

  • At styrke MCH – som et sammenhængende oplevelsescenter
  • At styrke gæsteoplevelsen af MCH – fra ankomst til afrejse
  • At styrke sammenhængen mellem MCH og Herning – som regional, national og international destination.

På den baggrund udbød MCH, Herning Kommune og Realdania 31. marts 2016 totalentreprisekonkurrencen om transformering og fornyelse af Messecenter Herning – en konkurrence, som vi nu har vundet.

Scroll To Top