Vi er prækvalificeret til Lemvig Bedding og Østhavn

Vi er prækvalificeret til Lemvig Bedding og Østhavn

Vi er blevet prækvalificeret til totalentreprisekonkurrencen om at klimasikre Lemvig Bedding og Østhavn. Bag konkurrencen står Lemvig Kommune med støtte fra Realdania.

Klimasikring med dobbeltfunktion

Projektet handler om at lave en klimasikring med dobbeltfunktioner, der både holder vandet ude af de østlige havnearealer ved ekstremt højvande, og sikrer en bedre sammenhæng mellem by og havn. For en bedre forbindelse til byens grønne arealer og en lettere adgang til vandet skaber helt nye muligheder for bylivet i Lemvig.

Foruden klimasikringen er det også vigtigt, at der skabes en bedre sammenhæng mellem by og vand, og mellem byens grønne skråninger og bakkelandskaber.

Forundersøgelse

Tilbage i april 2016 blev forundersøgelsen offentliggjort. Den pegede på vigtigheden af, at der etableres en ny sikring mod højvande og en promenadeforbindelse langs kajkanten.

Det åbner nemlig for helt nye muligheder i forhold til byens erhvervs- og kulturfunktioner, som med fordel kan placeres på beddingen. Med højvandssikringen er der udsigt til at skabe attraktive byrum med et maritimt tema, reakreative aktivitetsmuligheder, bæredygtige byfunktioner og sociale mødesteder.

Attraktive opholds- og mødesteder

Erik Flyvholm, der er borgmester i Lemvig Kommune siger om projektet:

”Siden Havneplan 2010 har vi arbejdet målrettet på at skabe attraktive opholds- og mødesteder på havnen. Samtidig har vi forsøgt at tænke højvandssikring ind på en ny måde. Dén linje vil vi gerne forsætte i bestræbelserne på at gøre Lemvig by og havn endnu mere attraktiv for byens nuværende og fremtidige borgere.”

Realdania støtter projektet med 10 millioner kroner, og programchef Astrid Bruus Thomsen siger:

”Klimasikringen af Lemvig havn er interessant, fordi det endnu er et af de få danske eksempler på, hvordan man kan sikre en by mod højvandsstigninger med tekniske anlæg, der kombineres med løsninger, som samtidig er til glæde for byens borgere.”

Scroll To Top