Schønherr med i konkurrence om nyt Nordhavnsprojekt

Schønherr med i konkurrence om nyt Nordhavnsprojekt

Foto: By og Havn

Vi er sammen med vores team bestående af COBE, SWECO, Jens Høyer-Kruse og Torben Dam blevet prækvalificeret i konkurrencen om ny masterplan for Levantkaj i Nordhavn. Der er i alt fem teams med i konkurrencen, der i går blev sat i gang med en besigtigelsestur i området. Konkurrenceopgaven består i at omskabe holmen til et blandet bykvarter med boliger, erhverv, institutioner og kultur, der sammen skal skabe rammen for det gode hverdagsliv for ca. 10.000-12.000 kommende beboere og medarbejdere.

Bag om projketet

Dagens Byggeri skriver på deres hjemmeside om projektet: Kvarteret skal samle alle Nordhavns kvaliteter i ét bykvarter. Levantkajs størrelse gør det muligt at skabe et intenst urbant byliv med arbejdspladser, butikker og restauranter omkring og i nærheden af den kommende metrostation og metrolinjen.

Konkurrenceprogrammet lægger op til en bynatur, der lader sig inspirere af det eksisterende, vildtvoksende grønne landskab omkring Skudehavnen, som er et intimt vandrum, hvor der oftest er læ. Men også en bynatur der er inspireret af oplevelserne ved den sydlige kaj med udsigt til Øresund så langt øjet rækker.

Endelig skal det være muligt at kunne dyrke et aktivt udeliv i kvarteret samtidig med, at der andre steder er plads til ro og fordybelse. Projektet tager udgangspunkt i, at der etableres en sammenhængende sydvendt havnepark, der ligger for foden af byen.

Folkeskole og kulturhus

Nordhavns første folkeskole ønskes opført i området sammen med en idrætshal og en 11-mands kunstgræsbane. Københavns Kommune ønsker endvidere, at området kommer til at indeholde et kulturelt væksthus bestående af kulturhus og bibliotek. Desuden er der ønske om et havnebad i tilknytning til et vandkulturhus.

Forslagene til masterplan skal indleveres senest den 18. maj 2017, og vinderen kåres primo september 2017. Derefter bearbejdes vinderforslaget, således at Københavns Kommune kan udarbejde et planforslag i løbet af 2018. Senest i 2021 flyttes containerterminalen, så byggemodning og byudvikling kan igangsættes.

 

Scroll To Top