Første spadestik på projekt “Struer By og Havn”

Første spadestik på projekt “Struer By og Havn”

Sammen med M. J. Eriksson og Viggo Madsen har vi vundet totalentreprisekonkurrencen om at forbedre forbindelsen mellem byen og havnen i Struer. Havnen og byen skal bindes bedre sammen, hvilket skal styrke bylivet i Struer, og samtidig sikre området mod oversvømmelser. Projektet er et samarbejde mellem Struer Kommune og Realdania.

Og i går blev det aller første spadestik på projekter sat af borgmester Mads Jakobsen. Der gennem mange år været et ønske om at styrke forbindelsen mellem den centrale del af byen og havnen, og i år bliver det ønske opfyldt, når projekt By+Havn bliver anlagt. Det sker i et samarbejde mellem Schønherr og Realdania. Anlægsprojektet går kort sagt ud på at indrette området på en ny måde, så det inviterer til aktivitet og ophold, som styrker bylivet – og dermed styrker Struer som attraktiv købstad og havneby.

Med vores vinderprojekt ønsker vi at omdanne området mellem by og havn til et attraktivt og smukt byrum, som inviterer borgere og besøgende ned til vandet og indbyder til ophold og aktivitet. Det fortæller Tanja Jordan, der har siddet som sagsarkitekt på projektet, lidt om:

”Formålet med Struer Havn + By er at genskabe en stærk forbindelse mellem bymidten og de smukke havnearealer – der i alt for høj grad lever deres eget liv, uafhængigt af byen. Med en stormflodssikring, kontrollerer vi vandets indvirkning på byen, samtidig med at vi trækker byen ned til vandet, i en kombination af tre lave kanter, placeret mellem Brobuerne og havnen og udvalgte mindre mobile sikringssteder. Projektet løser tre udfordringer med en fremskudt stormflodsikring: Binder by og havn sammen i et nyt byrum og skaber vi et sted og en destination for ophold, sikrer byen stormfolds- og skybrudssituationer samt dæmper den tunge trafik gennem området.

struer_02

Tanja fortsætter: “Vi ønsker, at Byens Plads ved havnen igen bliver byens vigtigste plads og det naturlige mødested, hvor byens liv kan udfolde sig – både til hverdag og ved særlige begivenheder.

Stormflodssikringen sikrer byen og indgår naturligt i havnearealets udformning. Den holder vandet ude fra den stigende vandstand i Limfjorden og skaber samtidig unikke opholdsarealer på og omkring sig. Brobuerne på den centrale del af havnen er både proppen, der holder stormflodsvandet ude og samtidigt lader skybrudsvandet løbe igennem sig som en si.”

Struers placering gør byen udsat for stormflod fra Limfjorden og ved kraftig regn samles vandet bag brobuerne. Derfor er en væsentlig del af projektet samtidigt at klimasikre havneområdet og byen mod oversvømmelse.

”Projekt By+Havn vil forstærke de muligheder, Struer har ved at ligge lige i vandkanten. Jeg glæder mig til at se projektet realiseret og tage fat på de muligheder, byen får. Det er virkelig en ære at kunne sætte dette skelsættende projekt i gang,” siger borgmester Mads Jakobsen.

Ud over borgmesterens tale og spadestik, som i dagens anledning blev foretaget med gravko, sang Struer Shantykor, projektchef i foreningen Realdania Pelle Lind Bournon holdt tale, og Struer Kommune serverede kaffe og kage.

”Mange købstæder og havnebyer rundt om i Danmark står med nogle af de samme udfordringer som i Struer, når det gælder byudvikling og klimatilpasning. Derfor håber vi, at projektet kan være til inspiration for andre byer og aktører i det byggede miljø, og vi glæder os til at se det færdige resultat af projektet her i Struer, ” siger Pelle Lind Bournonville, projektchef i Realdania.

Projektet forventes efter planen at være færdigt i foråret 2018.

Scroll To Top