Schønherr tegner ny bod til Varde

Schønherr tegner ny bod til Varde

Til næste år får torvet i Varde en ny, permanent bod, der rent æstetisk vil løfte sig fra en gængs pølsevogn. Den nye bod kommer til at stå tæt på den nuværende pølsevogns placering. Det er idéen at samle pladsens elementer og funktioner omkring boden og herved placere informationer og opholdsmuligheder for Vardes borgere og turister som et ankerpunkt på byens torv.

Schønherrs forslag til, hvordan boden skal se ud tager udgangspunkt i det smukke og aktive byrum, som torvet er idag. Torvet i Varde er et centralt sted for byen, og er vært for mange forskelligartede begivenheder hele året rundt. Men selve boden er kun en del af planerne for Torvet, som har vært i høring. For at samle torvets funktioner og skabe et samlingssted foreslås det at plante et gruppe træer, der i sammenspil med torvets eksisterende træer danner en grøn lund. Lunden indføjer sig i torvets belægning og skaber sammenhæng mellem torvets sydlige side, hvor vandrende og perlen idag ligger distanceret fra det øvrige pladsrum. Træerne skal samtidigt være med til at understøtte boden, så den får noget at læne sig op ad.

Boden og flade foreslås udført som to runde elementer, der i plan føjer sig ind i hinanden og herved bliver én ting. Den præcise udformning af bod og aktivitetflade er ikke fastlagt, og skal viderebearbejdes i projektets næste fase.

Scroll To Top