Sankt Annæ modtager pris for sin skønhed

Sankt Annæ modtager pris for sin skønhed

Siden 1902 har Københavns Kommune hvert år hædret arkitekter og bygherrer, der i særlig grad har formået at pryde byen med smukke og nytænkende tiltag, og som dermed højner byoplevelsen for Københavns borgere og gæster. I fredags var det endnu engang tid, og her var Sankt Annæ Plads en af dem.

Pladsen, der er tegnet af Schønherr, er et helt særligt sted i indre København, og er karakteriseret ved at byrum med forskellig historie og arkitektur mødes, overlapper og fletter sammen og herved understøtter hinandens forskellighed, gør hinanden, og stedet, til noget helt særligt.

Den over 100 år gamle tradition med at præmiere byggeri er en cadeau til arkitekter og bygherrer, men især opfundet for at støtte op om byggeri, der gør byen bedre for borgerne – jo smukkere byggeri og bedre bymiljøer, jo mere glæde har dem, der bor i byen, af dem.

I forbindelse med uddelingen af priserne har kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) udtrykt begejstring for tiltaget:

“Jeg er fantastisk glad for, at vi igen i år kommer bredt rundt med vores præmieringer. To torve, to boligbyggerier, et gammelt fredet teater, et erhvervsbyggeri og en bro, der alle hver for sig gør det godt for København og dansk arkitektur – og som der bliver lagt mærke til ude i verden,” siger han til Berlingske.

Hovedideen for Sankt Annæ Plads er at bevare, forstærke og videreføre de formelle og stramme, symmetriske grønne elementer, som i dag kendetegner byrummet, til afslutning mod Kvæsthusmolen, og omkring den ny rampe til det ny parkeringsanlæg. Sankt Annæ Plads er blevet omlagt med bredere fortove og en bredere grøn midte, så der er blevet bedre plads til bylivet. Pladsen er indrettet så eksisterende barrierer på tværs af byrummet i form af hegn, trafik og parkering fjernes, og sammenhængen mellem det grønne anlæg og gaderummet styrkes.

Der er masser af plads til at være til stede på Sankt Annæ Plads. Og det er en af årsagerne til, at pladsen hædres med en pris i år. Samtidig fremhæver udvalget, at man har bygget pladsen hensigtsmæssig i forhold til håndtering af store mængder vand fra regnvejr. “Det er fantastisk modigt at lave det simple, enkle og i stedet give det mere kvalitet,” applauderer kommunens landskabsarkitekt i en artikel fra magasinet KBH.

Scroll To Top