Nyt projekt binder by og strand sammen

Nyt projekt binder by og strand sammen

Nu bliver en af Danmarks mest populære strande endnu mere attraktiv. Området omkring Henne Strand ved Vesterhavet står nemlig foran en større omdannelse. Målet er at binde kyst og by tættere sammen og skabe endnu bedre oplevelsesmuligheder

Efter sommerferien begynder projektet ’Henne Strand’, der skal styrke forbindelserne mellem strand og by ved bearbejdning af tre delområder: Standpladsen, Bypladsen og vejen imellem disse. Projektet sker i et samarbejde mellem Schønherr, Realdania og Varde Kommune.

Nye, foranderlige byrum som springbræt til forskellige typer oplevelser og funktioner – også uden for højsæsonen. Sådan lyder målet for projektet, der også skal styrke den fysiske forbindelse mellem by og strand og forbedre tilgængeligheden.

Projektet bliver til virkelighed som en del af Realdanias kampagne, Stedet Tæller.

”Henne Strand er en af landets klassiske og traditionsrige kystdestinationer, og byen har potentiale til at blive en endnu stærkere destination – også uden for højsæsonen.  I Realdania glæder vi os til at se, hvordan et klart fokus på kvalitet i overgangen mellem by og strand vil bidrage til at højne hele oplevelsen af stedet,” siger Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania.

Tre områder er i fokus for projektet, som står helt færdigt til næste sommer, nemlig bymidten i Henne, vejen fra Henne og ned til stranden samt Strandpladsen.

I dag spærrer butiksfacaderne og sommerhusområder for landskabet, så havet, stranden, klitterne og naturen ikke opleves i byen. Tilgangen til projektet er derfor, at udvikle aktiviteter, indhold og færden så omgivelserne gøres mere nærværende.

Løsningen består i sin enkelthed af beplantede felter omkranset af en trækant: Et gennemgående element, hvor kanten er siddemuligheder, legekanter, flader til ophold, cykelstativ og støttemur. Indholdet i felterne er omgivelsernes beplantning, så nærheden af havet synliggøres. Et element, der tilfører omgivelsernes kvaliteter og samtidigt løser stedets funktionelle og visuelle problematikker. Trækanten varierer i højde og udtryk og tager form fra klitternes former af trådte stier.

Strandpladsens klitlandskab rykkes helt ud til parkeringspladsen, så man får en mere indbydende velkomst til stranden. Bedre muligheder for ophold, leg og fysisk aktivitet er også på vej. Når strandpladsen står færdig til næste år, giver den endnu bedre muligheder for at samles om aftenen og se solen gå ned over havet, sådan som det allerede er populært i området i dag.

Torvet er et sammensat sted, hvor det tætte gadeprofil åbner sig til vejen mod stranden. Plantningerne med trækanter refererer til klitterne og strandpladsen. Plantningerne danner volumener, der tilføjer den omgivende natur i byen og samtidig giver det grønne et mere roligt bybillede.

Forbindelsen mellem by og strand skal forbedres, så både fodgængere, cyklister og bilister kan færdes sikkert side om side. Det betyder blandt andet, at stensætningen langs kørebanen skal vige pladsen for en ny træbelægning.

“Med det kommende projekt sætter vi en ny høj standard for, hvordan naturen kan bringes ind i byen og skabe en helhed mellem byen og kystlandskabet. Samtidig styrker vi mulighederne for at anvende stranden hele året”, siger Preben Friis-Hauge, formand for Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune.

Kilde: Realdania og Varde Kommune 

Scroll To Top