Den helende hospitalsby

Den helende hospitalsby

Når det nye Aarhus Universitetshospital (AUH) står færdig i 2020, bliver hospitalet på størrelse med en dansk provinsby. Projektet omfatter en sammenflytning af de tre eksisterende hospitaler i Aarhus: Universitetshospitalet i Skejby, Amtssygehuset og Kommunehospital.

Det kommende, samlede anlæg er delt op i faglige fællesskaber med egne identiteter, hvilket skaber overskuelighed og består af tre elementer: En to-etagers base med behandlingsfunktioner, sengebygninger, som hæver sig over basen i op til fire etagers højde, og i midten Forum; det centrale ankomstrum, hvor de offentlige funktioner placeres i form af hovedreception, konferencecenter, butikker, bank, biograf og andre servicefunktioner.

Helende, grøn arkitektur
Som den første store del af AUH står Akutcentret klar og er ligesom det resterende, samlede projekt blevet til gennem systematisk anvendelse af Videns-og Evidensbaseret design. Anvendelsen betyder, at begrebet ‘ helende arkitektur’ har fået indflydelse på alle beslutninger, der omhandler udformningen af de fysiske rammer. Det gælder lige fra enkelsengsstuernes indretning, brugen af dagslys og lysindfald i alle rum, nemme vejledninger til at finde rundt, fleksible funktionaliteter for fremtidig udvikling til udformning af landskab og haverum omkring hospitalet, der omfatter 797 senge, 43 dialysepladser og 80 hotelsenge.

På Det Nye Universitetshospital får patienter, personale og besøgende adgang eller udsigt til det omkringliggende landskab og nære haverum. Store, nyetablerede regnvandssøer skaber planterige og rekreative engarealer – tilgængelige for hospitalets brugere såvel som lokalområdets beboere. Parkeringsarealer forbindes med træbeplantninger. Landskabet er afgørende for den samlede hospitalsfunktion, fortæller Rikke Juul Gram, der er partner i Schønherr.

“Hospitalets mange store gårdrum er udformet som frodige, grønne haver, hvis udtryk er inspireret af encellede dyr og pollen – de mindste former for liv i det store hospital, fortæller Rikke og fortsætter: “Haverne møder patienternes behov for ro, rekreation og genoptræning i tilknytning til de enkelte hospitalsafsnit og tilbyder et pauserum for pårørende og personale”.

Den samlede, velafstemte balance mellem arkitektur, logistik, digitale informationsplatforme, kunst og landskab gør det let at finde rundt på hospitalet for den enkelte patient og den enkelte pårørende. Sansehaver og helbredende haver er inkluderet i tilblivelsen af sygehuset, også kaldet ’Det grønne Sygehus’, da de er en positiv kontrast til patientens udfordringer og de rationelle forløb et universitetshospital også omhandler.

“Arkitekturen tager udgangspunkt i mennesket og den menneskelige skala som målestok. Opbygningen af det nye hospital sikrer, at den enkelte patient og besøgende ikke blot kan finde vej i byggeriet, men også finde sig til rette og hjælpe sig selv i hospitalsbyen”, siger Peter Dalsgaard fra Cubo Arkitekter.

Ligesom i moderne byudvikling er fremtidsperspektiver inkorporeret i det samlede design. Hospitalet er nemlig tegnet og indrettet til fleksibelt at kunne imødekomme fremtidens krav til teknik, behandlingsformer og arbejdsmetoder.

“Vi har tænkt hospitalskomplekset organiseret som en by med et hierarki af kvarterer, gader, pladser og torve. Det skaber et grundlag for en mangfoldig og levende, grøn bydel, og det skal få stedet til at fungere som både universitetshospital, landsdelscenter og basishospital for borgerne i hele regionen”, forklarer Tom Danielsen fra C. F. Møller.

Hospitalet bliver arbejdsplads for omkring 9500 ansatte, og den samlede bebyggelse bliver dermed Aarhus’ største arbejdsplads. Siden 2008 har Rådgivergruppen DNU løbende arbejdet med brugerinvolvering med omkring 500 repræsentanter fra de kliniske afdelinger og servicefunktioner. Brugerinvolveringen har skullet sikre, at alt lige fra den overordnede konceptudvikling, udarbejdelse af hovedfunktionsprogram og delfunktionsprogram til dispositions-og projektforslagsfaserne kan blive påvirket, inspireret af og forankret i den kliniske hverdag hos de kommende brugere.

Kilde: Magasinet Byggeri, den 20. juni 2017

Scroll To Top