ART OF MANY AND THE RIGHT TO SPACE – NU PÅ DANMARKS ARKITEKTURCENTER

ART OF MANY AND THE RIGHT TO SPACE – NU PÅ DANMARKS ARKITEKTURCENTER

Danmarks bidrag til Arkitekturbiennalen i Venedig sidste år: udstillingen ‘Art of Many & the Right to Space’ viste et sandt overflødighedshorn af arkitekturmodeller og plancher – en overflyvning af de seneste 15 års danske arkitektur med det erklærede mål at finde ind til dens ‘humanistiske grundtone. Udstillingen var en af arkitekturbiennalens mest velbesøgte med flere end 143.500 besøgende. i løbet af det halve år, biennalen løb.

Efter Venedig har udstillingen været vist i Utzon Centret i Aalborg og nu er turen så kommet til København. Fredag d. 7/7 kl. 16:30 er der officiel åbning af DACs præsentation af udstillingen. Og alle er velkomne! Her vil de to kuratorer på Art of Many, Boris Brorman Jensen og Kristoffer Lindhardt Weiss, give en introduktion til deres arbejde. Desuden vil der være taler ved både Kim Herforth Nielsen og Kent Martinussen.

Schønherr bidrager med tre projekter, der hver illustreres ved hjælp af et aktivt ’stålmøbel’: “Kuben”, “Syæsken” og “Skabet”.  Ideen bag de tre modeller er, at de visuelt og aktiverende skal vise forskellige aspekter af de tre projekter.

Kuben
Kuben præsenterer med sine mekaniske egenskaber Schønherrs byrumseksperimenter i forbindelse Aarhus Festuge – før og efter. Siden 2010 har Schønherr arbejdet sammen med Aarhus Festuge om at lave smukke, grønne og midlertidige byrum for festugens besøgende.

Store Torv blev i 2010 forvandlet til en lille grøn oase med plads til leg, refleksion, afbræk, oplevelse – og når mørket faldt på: natteskovens mystik. Vi lod hundredvis af store træer indtage rummet, omslutte Vanddragen, voksende på en bølgende bund af mos og græsser. Rummet blev fyldt ud med nye dufte, farver og lyde.

I 2012 blev Frederiks Allé lukket, så Rådhusparken og Musikhusets forplads kunne slås sammen til én stor, grøn park.  Her skabtes et dragende landskabsrum, der ikke lod sig forstyrre af den daglige støj, men samlede livet i et åndehul mellem byens kulturelle centre. De kantede bakker lå som grønne bjergtoppe i parkens udstrakte rum og indbød til både afslapning og leg.

I 2014 havde Festugen fokus på Banegårdspladsen, hvor ideen var at betragte pladsen som en sammenhængende plads og at skabe et nyt billede, der vender opmærksomheden på pladsen fra kant til centrum. At skabe et bedre flow for rejsende til byens kulturelle nervebaner og vende blikket fra det kommercielle til den mere kulturelle del af byen.

IMG_6784_CROP

Syæsken
Syæsken viser, hvordan projektet Løkkensvej har udviklet sig. Visionen med projektet er at lade naturen genvinde terræn i seks vejkantslandsbyer mellem Hjørring og Løkken og på den måde at skabe samarbejde og synergi på flere fronter. Naturværdierne i landskabet styrkes, artsrigdommen vil stige og der vil opstå nye, værdifulde og rekreative sammenhænge mellem bebyggelser, landbrug og natur, til gavn og brug for både dyr og mennesker.

Gennem planlægning er det ambitionen at naturen i al sin mangfoldighed vil ’lukke hullerne’ efter nedrevne huse og skabe nye grønne, rekreative forbindelser mellem landsbyerne og ud i landskabet. Med Løkkensvej skaber vi en helt ny beboelsestypologi, LANDBOSKABET, hvor man kan bo tæt på naturen men også tæt nok til at nyde godt af landsbyens sociale fællesskab.

IMG_6785_crop

Skabet
Skabet åbner bogstaveligt talt for Kokkedal projektet – Danmarks største klimasikringsprojekt. Skabet er i sig selv et lille wunderkammer, der med sit indhold viser de mange forskellige måder, nyt liv vil opstå i de tre boligforeninger. Projektet arbejder med, hvordan lokal håndtering af regnvand og sikring mod oversvømmelser kan skabe rekreative værdier og nye aktive steder, hvor borgere kan mødes. Projektet består af tre hovedelementer: Ådalen, Den tværgående hovedsti og Bymidten:

Ådalen sikres tilgængelighed og anvendelse ved etablering af flere rekreative områder langs Usserød Å. Her bliver plads til vandlege, fodboldgolf og flere stier til gåture. Samtidig forbedres biodiversiteten og naturplejen.

Den tværgående hovedsti skal skabe en sammenhæng mellem bymidten, ådalen og boligforeningerne. Langs hovedstien etableres en gennemgående vandkanal, og hvor hovedstien krydser Ådalen, dannes en plads.

Bymidten mellem Holmegårdscentret, Kokkedal Skole og Egedalshallen får en ny sammenhængende struktur, der indbyder til udeliv. Strukturen knyttes sammen af tre delelementer: Bytæppet, Plænen og Øen. Bytæppet er en sammenhængende belægningsflade. Plænen – et stort grønt græs område, og Øen er et urbant mødested med byens nye vartegn – Vandets Tårn.

IMG_1240_b

Scroll To Top