Rethink & Danske Parkdage – Bispetorvet i grønne omgivelser

Rethink & Danske Parkdage – Bispetorvet i grønne omgivelser

Et grønnere byrum

Hvordan gør man det centrale Aarhus mere grønt, når der er mangel på plads og utallige ønsker til anvendelse? Sådan lyder et af spørgsmålene til arbejdet med Bispetorvet og inddragelse af bygrønt under konferencen Rethink.

Rethink inviterer til et kulturelt laboratorium og open-space arrangement ved Botanisk Have fra d. 6-8. september. Rethink er en konference, der debatterer og opfordrer til at gentænke byens rum og dens mange muligheder for social interaktion. I ægte Folkemøde-stil kommer oplægsholdere og debattører på banen for at starte samtalen om byudvikling, borgerinddragelse og integration af de grønne områder i det urbane byrum.

Konferencen vil byde på spændende faglige temamøder, hvor en af Schønherrs landskabsarkitekter, Lars Nybye Michel, fortæller om Bispetorvet og skoven i byen på en guidet tur. Turen er planlagt til onsdag d. 6. september kl. 15.30 og vil runde både Ceres, Møllestien og tegnestuen ved Klosterport for til sidst at lande ved Bispetorvet – som en begyndelse på afrundingen.

Det kræver tilmelding at deltage i konferencen, og prisen afhænger af, om man ønsker at deltage under hele konferencen eller kun på udvalgte dage. Se mere her.

Skoven, Byparken og Pladsen

Forløberen til et grønnere byrum startede som et forsøg under Aarhus Festuge i 2010, hvor trafikken blev ledt udenom Store Torv foran Domkirken og omdannet til en skov med græsklædte bakker.

I 2012 blev forsøget gentaget med fokus på at skabe en ny central park, Byparken, i den centrale del af Aarhus. Ved at blokere en af byens vigtigste indfaldsveje og fusionere anlæggene foran Rådhuset og Musikhuset, blev der skabt et grønt åndehul i byens centrum.

I 2014 udformede Schønherr og Festugen i samarbejde med Aarhus Kommune et projekt, der tog fat i to områder: Byens nye kulturområde omkring den gamle godsbane og selve Banegårds”Pladsen”. Målet med dette projekt var at vinde det smukke byrum tilbage fra den travle trafik. Hele pladsen blev tildækket med grus og al trafik – undtaget den offentlige – blev fjernet fra pladsen ved at tildække skilte, lyskurve og busskure. Tilbage stod en stor, åben plads, der viste sig i sin originale form.

Det blev starten på en praksis for skitsering af byrum i 1:1 og viste sig at være en helt ny måde at arbejde med byrumsudformning på – enkelt, illustrativt og økonomisk overkommeligt. Bispetorvet blev en udvikling heraf og et eksperiment på en løsning, der inviterede skoven indenfor.

Et grønnere torv

Den guidede tur vil give indblik i, hvordan Bispetorv som midlertidig løsning har været med til at få den centrale del af Aarhus til at spire med plads til ophold i grønne byomgivelser.

Førhen lå Bispetorv som parkeringsplads, men i 2015 blev der lavet en aftale mellem flere interessenter, deriblandt Domkirken og Aarhus Teater, der ønskede at skabe et mere attraktivt byrum, der ikke kun blev brugt som trafikal ståplads.

Det er et spændende forsøg på at skabe en balance mellem storby og natur. Et midlertidigt byrum, der viser, at man med simple greb kan skabe rum fyldt med liv, interaktion og pausestunder.

Al det og meget mere vil Lars Nybye Michel fortælle om på den guidede tur onsdag d. 6. september kl. 15.30!

Læs mere om konferencens temamøder her.

Scroll To Top