Fremtidens arkitektur – Schønherr arkitekt i internationalt videointerview

Fremtidens arkitektur – Schønherr arkitekt i internationalt videointerview

Schønherrs BIM manager, arkitekt Frank Hasling Pedersen er blevet interviewet af GRAPHISOFT, værterne bag årets store konference KCC 2017 i Kyoto. En tredages konference, der samler branchens profiler – fra arkitekter til ingeniører – med fokus på BIM / Building Information Modelling

De dage, da en arkitekttegning rent faktisk blev tegnet på manifold eller papir er for længst forbi. IT revolutionen skabte hurtigt den digitale hovedlineal: 2D tegneprogrammer af forskellig karakter. Men verden kræver stadig mere information. Derfor opstod begrebet BIM – et database-baseret miljø, der i teorien kan rumme alle informationer om et projekt i én fælles model. Virkeligheden er mere nuanceret end som så, men bestemt ikke uden potentiale.

Udviklingen af BIM-redskaber har været undervejs siden halvfemserne og er for længst kommet over kravlestadiet. De sidste par år har Schønherr sammen med en række andre landskabstegnestuer arbejdet aktivt for at bidrage til udviklingen i en retning, der også vil kunne give værdi for landskabsarkitektfaget. Her er dialogen med software-udviklere et fokusområde, der til stadighed optager os. KCC konferencen i Kyoto viser med stor tydelighed, at behovet for denne dialog er gensidig.

Mere end 300 internationale arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer var samlet i Kyoto i maj måned med formålet at vidensdele, sparre og netværke på tværs af lande- og faggrænser. Hovedemnet var designværktøjet Archicad, hvis store force er en effektiv sammenhæng mellem kreativitet og produktivitet indenfor BIM modellering.

Internationalt interview: Landskab og bevægelige overflader

Frank Hasling Pedersen er, udover arkitekt, også Schønherrs IT og BIM manager. Deraf kom invitationen til Japans fjerne himmelstrøg, der i anledning af konferencen var samlingspunkt for en række store virksomheder indenfor byggebranchen. Dette affødte både faglig sparring og et videointerview udarbejdet af værterne, GRAPHISOFT, omkring landskabsarkitektens vinkel på fremtidens digitale projektering.

Archicad kan være fremtidens projekteringsværktøj

’Vi så for lang tid siden, at Archicad havde et potentiale til os, men vi manglede stadig den funktion, som gjorde, at vi kunne styre en overflade helt ned på centimeteren over meget store arealer’, fortæller Frank Hasling Pedersen.

Vendepunktet kom da Søren Ross, udvikleren af LAND4 til AutoCAD, annoncerede, at han ville udvikle et såkaldt ’plugin’ til Archicad. Netop dét muliggjorde springet fra den konventionelle kotering i AutoCAD til en mere fremtidssikret kotering i Archicad. Herved blev vejen skabt til bedre BIM projektsamarbejder.

Schønherr er på nuværende tidspunkt i en proces, hvor de traditionelle designmetoder, baseret på AutoCAD, bliver suppleret med nye BIM metoder baseret på Archicad. Fælles for de to metoder er det lille danskproducerede LAND4 plugin, som muliggør den præcise kontrol af overfladen, som er så fundamental for projekteringen af uderum.

– ’Bygge- og anlægsbranchen bevæger sig mod nye standarder for projektering og samarbejde. For os er det afgørende at følge med denne udvikling og fremtidssikre tegnestuen på den måde, der giver værdi. Og frem for alt andet – på en måde, hvor vi ikke går på kompromis med den arkitektoniske kvalitet.’

(Gen)Se interviewet og bliv klogere på landskabsarkitektur med BIM som fortegn.

Scroll To Top