Konkurrencevinder: Ribe Jernstøberi

Konkurrencevinder: Ribe Jernstøberi

Så er det officielt! Schønherr har i samarbejde med Vandkunsten og rådgiverne DEM & Esbensen og Urban Creators vundet parallelkonkurrencen om helhedsplanen for Ribe Jernstøberi, hvor et helt unikt bolig- og byudviklingsprojekt skal udformes på fundamentet af byens tidligere jernstøberigrund – tæt på den historiske bykerne og et stenkast fra Domkirken

Offentliggørelsen fandt sted i Jernstøberiets forhal torsdag d. 12. oktober, hvor både fag- og foreningsfolk, politikere og nysgerrige ripensere var mødt op for at se og høre om et af de største byudviklingsprojekter i Ribes historie.

Parterne bag udskrivelsen af helhedsplanen – Realdania, Ribe Jernindustri og Esbjerg Kommune – var at finde på talerstolen forud for offentliggørelsen af vinderprojektet med rosende ord. Deriblandt Johnny Søtrup, formand for dommerkomitéen og borgmester:

– Vi er i dommerkomitéen meget begejstrede for vinderprojektet, der på alle måder lever op til forventningerne til en ny bydel i Ribe på jernstøberigrunden, der ligger midt i hjertet af det middelalderlige Ribe. Det er en enstemmig dommerkomité, der har udpeget vinderprojektet.

Fine udtalelser kom også fra både Realdania og Ribe Jernindustri:

– Det er et meget flot og velgennemført vinderprojekt, som udviser den respekt for omgivelserne, som er helt afgørende i nordens ældste by. Det er en plan, der sørger for, at Ribes fysiske struktur og historie lever videre i et helt nyt bykvarter. Det styrker Ribes attraktivitet, både som bosætningsby og turistby, sagde Lars Autrup, projektchef for Realdania.

Direktør for Ribe Jernindustri, Michael Boel Olesen, istemte med ordene:

– Vi fik tre fantastiske bud på, hvordan Ribe kan se ud i fremtiden. Ved grundlæggelsen 18. april 1848 fik vi lige her Ribe Jernstøberi version 1.0, og med dette projekt ser jeg nu meget frem til tilblivelsen af Ribe Jernindustri, version 2.0.

 

Landskab & byrum

Ribe er på alle måder det særlige. Intet andet sted i Danmark møder en by det omgivende landskab så enkelt og klart. Den homogene bymasse, hvorover domkirken rejser sig og fuldbilledet af et bysamfund i harmoni med sit landskab.

Som en grøn bymur, der fletter sig ind i støberikvarterets struktur, møder Ribe det omkringliggende flade landskab med en beplantet ramme. I kanten af jernstøberigrunden indgår den grønne kant i den samlede fortælling om byens møde med landskabet. Den vil samtidig skærme de fremtidige boliger og give mulighed for et rigt og naturbeskyttet dyreliv. Hertil vil også komme et sammenhængende stisystem til glæde for beboere, borgere og gæster. Stisystemet er tænkt som et landskabeligt tilbud, hvor man kan gå på oplevelse i Ribes rige natur.

Der er også arbejdet med at skabe et tæt forhold til den historiske bykerne, så den nye bydel bliver en naturlig del af det gamle. Det har bl.a. været en ambition at indfange et eller flere historiske elementer knyttet til Jernstøberiet ved at inddrage de gamle haller fra støberitiden for at skabe en struktur og en linje tilbage til stedets oprindelige brug og virke.

For at skabe en sammenhæng mellem de to bydele, bliver den nye granitbelægning hægtet på den eksisterende i gadeforløbene, hvor man gennem skift i belægningstyper indikerer zoner til de forskellige trafikanter.

Det nye kvarter ses som en naturlig del af resten af byen. Pladser og gaderum er blevet udarbejdet i overensstemmelse med byens eksisterende byrumshierarki, hvilket betyder, at Domkirkepladsen forstsat er byens centrale rum – en plads, der også er skabt af Schønherr, hvorfor det er en ære at komme tilbage den historiske bykerne og være med til at udarbejde den nye bydel.

TEAM
Team Vandkunsten/Schønherr med rådgiverne DEM & Esbensen og Urban Creators

 

Scroll To Top