Arkitekturens Pris 2017 går til Nytorv i Viborg

Arkitekturens Pris 2017 går til Nytorv i Viborg

Fornem hæderspris: Schønherr fik d. 29. september overrakt Arkitekturens Pris 2017 ved et arrangement på Nytorv i Viborg – prisuddelingens hovedperson – der fra en affolket parkeringsplads er blevet forvandlet til et fælles byrum, der samler den historiske bykerne og gør plads til liv for alle byens borgere.

Torben Schønherr modtog den fine pris, som symbol på et arbejde, der med omtanke og respekt for den danske kulturarv, har skabt et fælles rum, der binder den historiske bymidte sammen og lader de tilstødende gader forene i Nytorv.

– Det er underspillet og til tider næsten usynligt, men netop heri ligger torvets unikke kvalitet og karakter, begrunder komitéen.

En komités tanker

Det er i år 30 år siden, at Viborg Kommune nedsatte komitéen, der belønner gode og smukke byrum. Hvert års indstilling af projekter starter med byens borgere, der sender forslag til smukke byrum, bygninger eller restaureringer, der fortjener at blive belønnet med en pris. Det er derefter komitéens opgave at udvælge det endelige projekt.

Borgmester og formand for komitéen, Torsten Nielsen, stod for årets prisoverrækkelse af Nytorv og begrundede præmieringen således:

– Alle løsninger er udført med en dyb forståelse for stedets historie – uden at noget er blevet overset eller overgjort. På den måde lykkes det at omsætte opgaven til et smukt og subtilt byrum, hvis høje arkitektoniske kvalitet beriger byen. En kvalitet, der også har skabt kommerciel værdi.

En historisk og tilgængelig bykerne

I 2012 vandt Schønherr konkurrencen om at gøre Viborgs historiske midtby lettere tilgængelig. Det er et projekt, der udspringer af et internationalt samarbejde i League of Historical and Accessible Cities og skal tjene som et nordisk demonstrationsprojekt til, hvordan man kan sikre god tilgængelighed og samtidig bevare kulturarven i europæiske storbyer.

Der er blevet arbejdet med nænsomme indgreb i det eksisterende miljø og udelukkende med brug af oprindelige materialer og teknik, så det nye indgår så naturligt som muligt i byens oprindelige udtryk og historie.

– Fortællingen om fortidens Viborg, der møder nutidens fleksible byrum. Det er essensen af Nytorv, som derfor præmieres af Viborg Kommune for med indsigt og omtanke at føje nye lag til oplevelsen af byen. Med sit klare hovedgreb vidner torvet om en by med respekt for historien, og en dyb forståelse for vigtigheden af, at sætte mennesket i centrum for en fremsynet byudvikling.

Viborg Kommune har været bygherre på projektet og har fået finansiel opbakning fra fire danske fonde bestående af Realdania, Bevica Fonden, Arbejdsmarkedets Feriefond og Vanførefonden.

Scroll To Top