Slagelse Psykiatrisygehus får bygningspræmiering

Slagelse Psykiatrisygehus får bygningspræmiering

Slagelse Psykiatrisygehus blev fredag hædret med Slagelse Kommunes bygningspræmiering. Psykiatrisygehuset er tegnet af projektteamet Karlsson Arkitekter og Vilhelm Lauritzen Arkitekter, endvidere har Region Sjælland været bygherre og Schønherr landskabsarkitekt.

Der var i år fem nominerede til prisen, hvoraf to vindere blev fundet: Slagelse Psykiatrisygehus og en bæredygtig staldbygning i Skælskør.

Slagelse Kommune har siden 1988 uddelt bygnings- og arkitekturprisen til byggeri og anlæg af høj arkitektonisk kvalitet. Det er en anerkendelse til bygherre og arkitekter samtidig med, at prisen bliver uddelt med et ønske om at øge interessen for og inspirere til flere smukke byggerier og byrum.

Et fagligt fyrtårn i psykiatribyggeri

For første gang i hundrede år har Danmark fået et nyt psykiatrisk sygehus, der med særligt fokus på helende arkitektur har nytænkt de fysiske rammer med et omsorgsfuldt design, der skal være med til at styrke patienternes helbredelsesforløb.

Den innovative byggeproces har fokuseret på at optimere dagslysindfald, styrke ude-inde-relationen, overskueligheden og transparensen. Alt sammen efter recovery-princippet fremfor ’opbevaringsprincippet’. Der har lige fra konkurrenceprogrammet været et ønske om at fremhæve ’arkitektoniske grundbyggesten som lys og skygge, materialitet, farver og landskabelige elementer’ som byggesten for det nye sygehus.

Psykiatrisygehuset fremtræder som en markant bygning i fem etager, omgivet af et større udendørsanlæg. Den tilstødende park er trukket ind i huset i form af små gårdhaver, aktivitetshaver og skærmede haver til særlige patienter. Dertil kommer en idrætshave og en række indre haver til brug for besøgende og personale, anlagt med fokus på oplevelsesværdier og sikkerhed.

Komitéens begrundelse

Dommerkomitéen motiverer valget af Slagelse Psykiatrisygehus således:

Det nye psykiatriske sygehus i Slagelse afspejler en ny åben tilgang til indpasning af et behandlingssted for psykiske lidelser i det omkringliggende bylandskab. Bygningens stueplaner er tænkt med en høj grad af transparens mod de udendørs friarealer. Dette sammenholdt med det fint dæmpede og stemningsfuldt tonede farvevalg fra rum til rum, forbindes på forbilledlig vis med at understøtte et behandlingskoncept, der tager afsæt i at gøre fællesarealerne til rolige, afbalancerede og dermed imødekommende rum; for både patienter, pårørende, ansatte såvel som den offentlighed, der frit kan passere igennem i dagtimerne.

Bygningens indre venlighed i form af nøje sammentænkte materialevalg og et generøst kantinerum med de smukt svungne trappeforløb, der som et skulpturelt lodret sammenbindende greb rejser sig på tværs af etager, vidner om en stor omhu for vigtigheden af at tænke en psykiatrisk bygning indefra og ud. Slagelse Kommune kan med dette bygværk bryste sig af, at have fået et meget sjældent eksempel på et offentligt sygehus, hvor arkitekturens betydning for dagligdagen i behandlingen af medmennesker understøttes gennem form og materialer på fornemste vis.

Scroll To Top