Forpladsen i Nordvest vinder Dansk Landskabspris 2017

Forpladsen i Nordvest vinder Dansk Landskabspris 2017

Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus vinder Dansk Landskabspris 2017. Projektet er designet og udført af SCHØNHERR, COBE + TRANSFORM, Grontmij (ingeniør), Malmos (entreprenør) samt projektets bygherre, Københavns Kommune. Juryen anerkender den multifunktionelle forplads som et moderne anlæg, der slår på klassiske dyder med øje for både sociale, økonomiske og miljømæssige løsninger. Dette i form af grønne opholdsarealer, der inviterer til både leg og fordybelse.

Det var et stærkt felt af finalister, der var nomineret til årets landskabspris. Foruden forpladsen i Nordvest var også Friluftsbadet Vestre Fjordpark i Aalborg (Aalborg Kommune // GKB Landskabsarkitekter // Arkitekt Adept. Visionsoplæg af Li W planning) og Lindevangsparken på Frederiksberg (Marianne Levinsen Landskab) indstillet til prisen.

Landskabet inspirerer – fra arkitektur til politik

Årets prisuddeling fandt sted i Nationalmuseets smukke foredragssal, Biografteatret. Gæstebuddet var bredt og bestod af både arkitekttegnestuer, kommuner, politikere m.fl.

Åbningstalen blev holdt af kulturordfører Naser Khader (MF, K), der mente, at det bedste byrum skal bestå tidens test. Samme spor fulgte kulturminister Mette Bock (LA), der stod for selve prisoverrækkelsen. Hun sagde i sin tale, at politikerne kunne lade sig inspirere af landskabsarkitekternes arbejde, da man i arbejdet med byens landskab må tænke 5, 10, 15, 20 år frem for at kunne skabe værker, der følger med både tid og samfund. I forlængelse af det tidslige element, brugte kulturministeren træet som metafor:

– Træer vokser langsomt – og måske burde vi politikere også være bedre til at tænke længere end til bare at høre, nu bliver rullegræsset rullet ud og øve os i også at tænke på at lytte til, hvad der sker, når træerne gror, og tiden den går.

Årets jurymotivation: Et multifunktionelt byrum

For 8. år i træk uddeler Park og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter Dansk Landskabspris 2017. Jurymedlem Bo Holm-Nielsen, landskabsarkitekt og partner i ZoffmannHolm Landskabsarkitekter, siger om vinderprojektet:

– Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus åbner sig mod omgivelserne, er inkluderende og ikke afgrænsende, som man ellers kunne risikere ved en plads i et så trafikeret kryds. Det succesfulde resultat ses i den flittige brug af hus og forplads, der, trods den hårde lokation, altid er befolket. Forpladsen er på fineste vis et multifunktionelt byrum, der både rummer opholdsmuligheder og aktivitetsområder, samtidig med at det opfylder nutidens tilgængelighedskrav.

Det var glade modtagere af årets pris – fra venstre Sanne Sloth Hansen, landskabsarkitekt og associeret partner i SCHØNHERR, Nina Jensen, partner og administrerende direktør for SCHØNHERR, samt Peter Laust Hønnecke, landskabsarkitekt og project manager i COBE.

– Vi er meget glade for anerkendelsen af, at vi, på trods af et forholdsvist begrænset budget (5,8 millioner) og et svært sted i byen, har formået at skabe en grøn plads, hvor det er rart og inspirerende at komme, hvor det er rart at opholde sig og hvor der er plads til alle, fortæller Sanne Sloth Hansen.

Administrerende direktør for SCHØNHERR, Nina Jensen, fortsætter:

– Vi er både glade og stolte over at modtage en så fornem pris, og specielt er jeg glad for, at dette egentlig meget beskedne projekt skaber en oase til både ophold og aktivitet på et meget befærdet og i udgangspunktet ikke særlig ’venligt’ sted i København.

Urbant byrum med klimaløsninger

Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus befinder sig i et trafikalt hjørne af København, hvorfor det har været vigtigt at skabe et grønt byrum til borgerne, der opfordrer til både ophold, aktivitet og fordybelse.

Den grønne beplantning skærmer mod den store trafikåre, der løber langs biblioteket og skaber afgrænsede rum med træer som f.eks. platan, fuglekirsebær og tjørn samt blomstrende bede med høstanemoner, storkenæb og lavendel.

I lyset af de kraftfulde regnskyl, der har ramt hovedstaden de sidste par år, har det også været vigtig at tænke i klimaløsninger. Pladsens terrasser og bede er derfor funderet på et LAR-anlæg til lokal håndtering og afledning af regnvand, der arbejder med både nedsivning og forsinkelse. Anlægget lader vandet ’vandre’ langsomt over terrasserne og ned gennem de terrasserede bede til et afløb i bunden af pladsen.

Derudover er projektet et resultat af en grundig borgerinddragelsesproces, hvor lokale brugere og foreninger i en række dialogmoder undervejs i processen har kunnet komme med ønsker til deres fremtidige byrum, hvilket juryen også roser i sin motivering.

– Anerkendelsen af, at samarbejde med de lokale interessenter har medført en stærk lokal forankring af projektet, et helt særligt ejerskab til pladsen, som nyt samlingssted i bydelen, fortæller Sanne Sloth Hansen.

untitled

Prisjuryen

Juryen for Dansk Landskabspris 2017 består af:

  • Knud W. Ø. Larsen, KWØL Landskab, landskabsarkitekt MDL. MAA – repræsentant for Danske Arkitektvirksomheder
  • Bo Holm-Nielsen, ZoffmannHolm Landskabsarkitekter, landskabsarkitekt MDL – repræsentant for Danske Landskabsarkitekter
  • Steen Himmer, Gentofte Kommune, landskabsarkitekt – repræsentant for Park og Naturforvalterne
  • Ane Cortzen, kulturchef for Kähler, arkitekt og grafisk designer – uvildig repræsentant
  • Laura Stamer, arkitekt og arkitekturfotograf – uvildig repræsentant

Vi siger mange tak for den ærefulde pris til alle involverede – Park og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter.

Scroll To Top