Klimatilpasning Kokkedal vinder DANVA og Realdanias Klimapris 2017

Klimatilpasning Kokkedal vinder DANVA og Realdanias Klimapris 2017

Klimatilpasning Kokkedal blev d. 14. november udpeget som vinder af DANVA og Realdanias Klimapris 2017. Juryen motiverer valget ved, at ’projektet byder på et stort udvalg af innovative, kreative og æstetiske løsninger, der bidrager til at give et større byområde i Kokkedal et samlet løft’.

Tirsdag d. 14. november blev Klimatilpasning Kokkedal præmieret med DANVA og Realdanias Klimapris 2017. Det skete ved Dansk Vand Konference i Aarhus, hvor 15 projekter var indstillet til den fornemme pris. Prisjuryen motiverede projektet ved, at det ’anviser klimatilpasningens potentialer i samspil med andre aspekter, der her opleves som nye og rekreative byrum, der desuden på forbilledlig vis udfolder stedets landskabelige egenart og potentiale’.

DANVA og Realdania fremhæver og anerkender projekter, der bidrager til at tilpasse den danske vandsektor til de nye klimatiske forhold med en opfordring om at skabe dialog omkring de nye klimaudfordringer, der følger med tidens globale tendenser.

– Med klimaprisen ønsker Realdania at støtte DANVA i at sætte fokus på det store potentiale ved klimatilpasning, som giver værdi udover at beskytte mod vand. Både på kvalitet, samarbejde og bundlinje, udtaler Anne Skovbro, filantropidirektør for Realdania.

Danmarks største klimasikringsprojekt

Projektet er det størst samlede klimasikringsprojekt i Danmark fordelt på 40 delprojekter, der adresserer tekniske, sociale og tryghedsskabende aspekter.  Det er udført på et 69 ha stort areal, der ligger i tæt forbindelse med skole, plejecenter, hal og boligområder. Der bor i omegnen af 3000 mennesker i området. Mennesker, der har været en stor del af processen, da både beboere og aktører har deltaget aktivt i det lange projektforløb– helt i tråd med nogle af klimaprisens centrale kriterier.

– Projektet er et flot eksempel på, hvordan klimatilpasning kan spille sammen med mennesker i byområder og både give konkret nytte og anvendelse. Projektet er blevet til tæt på borgerne, og vi håber, mange kommuner vil lade sig inspirere af projektet og af de løsninger, der er valgt i Kokkedal, fortæller Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA.

Juryens motivation for, hvorfor valget faldt på Kokkedal som årets vinder lyder blandt andet på, at det er et projekt af høj og nytænkende standard indenfor klimasikring i et by- og boligområde. Visionen med projektet er, at bruge klimatilpasningen som en mulighed for at binde Kokkedal bedre sammen, skabe nye aktive byrum og styrke bylivet.

– I et koordineret samarbejde mellem de involverede kommuner, boligforeninger og beboere har Schønherr udviklet et mangefacetteret og normsættende projekt, argumenterer juryen i motivationen.

Foto: INGEMANN PHOTOGRAPHY

Foto: Carsten Ingemann

Foto: Carsten Ingemann

Foto: Carsten Ingemann

To skybrud førte til innovative klimaløsninger

To store skybrud i henholdsvis 2007 og 2010 fik Usserød Å til at gå over sine bredder med så voldsom kraft, at det satte gang i debatter og forhandlinger om nødvendigheden af klimatilpasninger i Kokkedal. Tankerne og debatterne blev sat i forbindelse med en social områdefornyelse for dermed at skabe en tryg by, der forbinder klimaløsninger med aktivitet og mødesteder.

Der er i projekteringen blevet etableret ny infrastruktur og regnvandstekniske løsninger, der kan tilbageholde regnvand, hvilket betyder, at mange grønne områder og byrum er omdannet til nye og rekreative oaser. Anlæggene i byen er dimensioneret til at kunne håndtere 5-årshændelser, hvorfra det bliver ført videre til bassiner tæt ved åen, dimensioneret til 20-årshændelser.

– Vi står her med et anlæg, der forsinker vandets vej mod Usserød Å samtidig med, at det indbyder til leg og ophold – og gennem en samlet højnelse af udearealernes kvalitet og skabelse af større overblik styrker trygheden i et ellers nedslidt og udfordret område, lyder det i juryens motivering.

Med projektet har Kokkedal fået løsninger såsom byhaver og Bølgepladsen ved Egedalshallen, der både forsinker vandet og byder på rekreative elementer, der skaber rum til leg, aktivitet og ophold.

– Med et sandt katalog af regnvandshaver er projektet en fornyende spydspids i klimatilpasningen og tjener som forbillede, og det er oplagt at adoptere løsninger her andre steder i landet. Vi kan kun anbefale, at alle slår en tur forbi Kokkedal og lader sig inspirere af et stort, komplekst projekt, der både er bæredygtigt og peger fremad, afrunder juryen i sin motivation af årets prisvinder, Klimatilpasning Kokkedal.

Jury

  • Hans Reymann-Carlsen, Forsikring og Pension
  • Laila Kildesgaard, KL
  • Per Holm, Blue Kolding
  • Ellen Braae, KU
  • Jarl Krausing, Concito

Bygeherre/ordregiver

  • Fredensborg Kommune
  • Realdania
  • Lokale og Anlægsfonden
  • AB Hørsholm Kokkedal
  • Boligforeningen 3B

Schønherr har været totalrådgivere på projektet med Rambøll som underrådgiver.

Scroll To Top