Børne- og ungdomssygehus i Bergen vinder arkitekturpris

Børne- og ungdomssygehus i Bergen vinder arkitekturpris

Et stort nyt sygehusanlæg for børn og unge vinder Bergens Arkitektur- og Byformningspris 2017. Det skete i fredags ved en prisuddeling på årets Byudviklingskonference, der fandt sted i koncerthuset Grieghallen.

Børne- og ungdomssygehuset befinder sig ved Haukeland Universitetssygehus i Bergen og er udført i samarbejde mellem KHR Architecture, Rambøll Arkitekter, PKA Arkitekter og Schønherr med Helse Bergen HF som bygherre.

– Ved et overordnet greb har man skabt en ny bygningsstruktur som integrerer interiør og uderum på en utrolig fin måde, og som tilfører byen et nyt anlæg, der beriger brugere, besøgende og lokalmiljøet, lyder det i juryens motivering.

Det er syvende gang, at Bergen Kommune uddeler Arkitektur- og Byformningsprisen, der bliver uddelt for at fremme og belønne de projekter, der skaber øget kvalitet til byens omgivelser og tilfører en helhedsløsning bestående af både funktion, form, rumlighed, sammenhæng og materialebrug.

Som det fremgår af arkitekturprisens navn, bliver den givet for et enestående bygningsværk, samtidig med det er en værdsættelse af bygningsværkets rolle i den samlede byudvikling.

I alt 9 kandidater var indstillet til prisen. Det er derfor med stor glæde, at juryen peger på sygehusanlægget som årets vinder af Bergens Arkitektur- og Byformningspris.

Landskab og byggeri på barnets præmisser

Byggeriet er udført med barnet og patienten i centrum. Denne kvalitet bliver rost af juryen, der også mener, at det er et byggeri af høj arkitektonisk kvalitet.

Synligheden af byggeriet beriger det omkringliggende byrum, da det udspringer af den særlige landskabelige placering på en grøn skråning ved foden af Ulriken fjell.

Hele anlægget dyrker kontrasten mellem det tunge og det lette. Den landskabsmæssige idé er at lade nogle frodige grønne kiler løbe igennem anlægget og drage naturoplevelser helt ind i bygningerne. De gennemgående grønne kiler forbinder Ulriken fjells lodrette tyngde med Mølledal Kirkegårds åbne og fladere rum.

Haverummene, der flyder gennem hospitalet på forskellige etager er arrangeret ud fra tre temaer; Skov, Marsk og Fjeld, hvilket kommer til udtryk gennem beplantningen. Der er skabt plads til både ophold i grupper og fordybelse for enkeltpersoner i de forskellige små haver, der ligger placeret på alle otte etager.

I den forestående etape 2, der indeholder somatik samt fødselsafsnit, er der lagt stor vægt på at skabe ophold til børn og unge i form af dufte, farver og rumskabende beplantning. Børnene skal kunne gå på opdagelse i de ’hemmelige’ stier, der bevæger sig op og ned i højden.

Fra helhed til detaljer – Et arkitektonisk stykke ’musik’

’Det siges, at arkitektur er frosset musik, og i dette tilfælde stemmer det’, lyder det fra juryen. Arkitekturen skaber en genkendelighed samtidig med, at det giver en ny klang til området.

– Alt i alt er måden, hvorpå byggeriet i sin helhed er bygget rundt om patienten, samt de mange eksempler på høj arkitektonisk kvalitet ned til sidste detalje og god materialebrug det, som gør dette projekt til vinder af Bergen Kommunes Arkitektur- og Byformningspris 2017, afrunder juryen.

Scroll To Top