Schønherr vinder natur- og kulturformidling af Tøndermarsken

Schønherr vinder natur- og kulturformidling af Tøndermarsken

Snart kan man snøre vandrestøvlerne og lade sig fordybe i Tøndermarkens ro på en 55 kilometer lang stiforbindelse, der snor sig gennem Tønder, Møgeltønder og Højer. Schønherr har som totalrådgiver vundet opgaven om en natur- og kulturfornyelse af Tøndermarsken og vil blive akkompagneret af Svendborg Architects og Fuldendt Ingeniører.

Visionen for det arkitektoniske arbejde er at skabe omgivelser, der gør Tøndermarsken mere attraktiv at besøge, bo og arbejde i. Indsatsen for denne vision er helhedsorienteret og omfatter en række tiltag, der både dækker over byomdannelse og turismeudvikling. Dette sker med henblik på at skabe nye rekreative muligheder samt en formidling af områdets natur- og kulturværdier.

Der skal med andre ord være langt bedre mulighed for at opleve og forstå Tøndermarsken.

Projektsporet er lagt – Ruter og Stier

Som totalrådgiver vil Schønherr stå for at udvikle ruter og stier gennem det naturrige og kulturhistoriske område, der strækker sig fra Tønder til Højer. Det vil ske gennem rekreative støtte- og nedslagspunkter såsom fugleskjul, shelters og opholdssteder. For at sikre rutens forankring og anvendelighed, bliver projektet udarbejdet i samspil med lokale samarbejdspartnere.

Eksisterende bygninger, der knytter sig til digernes og marskens fælles historie, vil blive transformeret således, at de kan danne ramme om en enkel formidling af områdets natur- og kulturhistorie. Denne fornyelse af eksisterende bygninger, såsom gamle pumpestationer, er i hænderne på Svendborg Architects.

Da projektet består af flere projektspor, hvoraf Ruter og Stier er ét, vil der gennem hele processen blive arbejdet med et helhedsorienteret og identitetsbærende arkitektonisk greb for dermed at styrke de naturgivne og kulturelle fordele, området består af.

Sammen om Tøndermarsken – Lokal inddragelse

Projektet har en høj grad af lokal forankring samt bevågenhed, hvorfor der i den forestående proces vil blive lagt et stort arbejde i at engagere brugerne for dermed at komme frem til en løsning, der er tro mod områdets unikke rammer. Brugerinddragelsen vil blive planlagt og udført af Schønherr og Svendborg Architects.

Projektets startskud har lydt, og det forventes, at det forestående projektspor Ruter og Stier står færdigt og klar til vandrestøvlerne i sommeren 2019.

Opgaven er en del af det samlede Tøndermarks-initiativet, der består af et partnerskab mellem Tønder Kommune, Realdania, Nordea-fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond.

 

Scroll To Top