Nyt om Gentofterenden

Nyt om Gentofterenden

Klimatilpasningen er godt i gang i Gentofterenden.

Førhen har Gentofterenden været under pres efter kraftig nedbør. Derfor er det blevet besluttet, at renden skal udvides, så den kan håndtere større nedbørsmængder. Renden er ca. halvanden km lang og strækker sig fra Gentofte sø til Søborghusrenden og videre mod Øresund. Projektet har været undervejs siden 2017.

Og man må sige, at arbejdet på Gentofterenden version 2.0 er i fuld gang. Gravemaskinerne former landskaber efter vores terrænmodel, og en dykker er fem meter nede i det mudrede vand for at spule jord væk fra spunsens profiler. Her tilbringer han godt fem timer om dagen.

I forbindelse med at renden bliver gjort bredere, bliver landskabet omkring fornyet. Når det ikke regner vil overløbsvandet fra Gentofte sø løbe som en lille strømrende. Den ekstra kapacitet, som renden får i forbindelse med udvidelsen, kan i fremtiden bruges til rekreative formål. I fremtiden vil rendens skråninger være dækket af græs, buske og 720 nyplantede træer.

Du kan læse mere om projektet her: http://schonherr.dk/projekter/klimatilpasning-gentofterenden/

Scroll To Top